Toen en Nu

Johan Aarnoudse: “Blijven (onder)zoeken wat goed is voor de klant”

06 april 2021

Toen (2004)

“In 2004 organiseerde ik met collega’s bij een klant een kennisdag over vloeibare kunstmest in de akkerbouw. Ik werkte toen 12 jaar bij Van Iperen en was commercieel technisch adviseur. Bij akkerbouwers werden de spuitmachines steeds breder. Kunstmest strooien liep vaak vast op een goede verdeling en er ontstond interesse in het toedienen van vloeibare meststoffen via de spuitmachine. Tijdens de kennisdag gaven wij daar informatie over en lieten we ook verschillende machines voor rijenbemesting zien. Het resultaat? Zo’n 100 bezoekers én een artikel in de krant.”

Nu

“Ik ben nu senior technisch specialist bemesting / teeltsystemen. Van Iperen ontwikkelde onder andere verschillende (vloeibare) startfosfaatmeststoffen voor de akkerbouw. Hiermee kun je tijdens het zaaien of poten heel gericht fosfaat toedienen. Dat is belangrijk want de overheid scherpt de normen steeds verder aan. Daarom blijft Van Iperen innoveren voor de akkerbouw, bijvoorbeeld met biostimulanten. Ook verwachten we met fertigatie efficiënter om te kunnen gaan met water en mineralen. We blijven (onder)zoeken wat goed is voor de klant. De handel volgt dan meestal vanzelf.”