08 maart 2017

Plantenkwekerij Gitzels over de stap naar Geïntegreerde Gewasbescherming

Plantenkwekerij Gitzels BV in het Noord-Hollandse Wervershoof is gespecialiseerd in de opkweek van uitgangsmateriaal (koolplanten) voor professionele vollegrondsgroentetelers. Hierbij is er veel aandacht voor Research & Development, wat onder de verantwoordelijkheid valt van R&D manager Matthijs Woestenburg. Hij houdt zich onder andere bezig met de grow-out-proeven die jaarlijks bij de plantenkwekerij worden uitgevoerd. Om deze proeven succesvol te laten verlopen, zijn ze overgestapt van een volledig chemische naar een geïntegreerde aanpak.

Een nieuwe aanpak

In de grow-out-proeven worden de nieuwe vruchtgroentevariëteiten in de ontwikkelfase beoordeeld op onder andere gewasopbouw en vruchtontwikkeling. “We hebben in deze proeven te maken met een relatief korte teeltduur en daar komt bij dat de proeven plaatsvinden in een jaargetijde waarin de plaagdruk in en om de kas over het algemeen hoog is”, licht Matthijs toe. “Het is dus een behoorlijke uitdaging om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. vorig jaar werden de proeven geteisterd door witte vlieg, trips en rupsen. Dit gaf voor de plant, maar zeker ook voor de werknemers een heel vervelende werksituatie.” Tijd dus voor Matthijs om het over een andere boeg te gooien.

Alles onder controle

“We hebben nog een relatief breed middelenpakket tot onze beschikking en voor de bestrijding van de plaaginsecten hanteerden we daarom vorig jaar nog een volledig chemische aanpak. Maar we belanden op een dood spoor. We moesten een andere weg inslaan en de inzet van biologie was een voor de hand liggende keus. Een geïntegreerde aanpak past goed bij ons beleid om op een duurzame manier een kwalitatief hoogwaardig product te produceren waarbij we ons middelengebruik tot een minimum beperken.” Op initiatief van Matthijs zijn ze daarom begin dit
jaar gestart met een nieuwe aanpak bij Gitzels waarin de biologische bestrijders de basis vormen. Matthijs: “Het was voor ons een heel interessante en uitdagende verandering. We zijn vooraf me
t onze teeltadviseurs Hans van Vliet en Han Opstal van Van Iperen in gesprek gegaan en hebben zo samen een plan van aanpak opgesteld. In de paprika hebben we voor de tripsroofmijt Amblyseius swirskii als basisroofmijt gekozen. Door zijn enorme ontwikkelingssnelheid heeft hij zowel trips als witte vlieg perfect onder controle weten te houden. In de tomatenproeven viel onze keuze op de roofwants Macrolophus en de sluipwesp Encarsia. Deze beide bestrijders zijn in staat geweest de witte vlieg onder controle te houden. Hierdoor zijn we de proeven dit jaar vrijwel plaagvrij doorgekomen.

Een kwestie van tijd

Voor Matthijs is de afgelopen periode een positieve en leerzame ervaring geweest. “Ik heb geleerd dat je niet zomaar moet denken dat het niet zal werken. Geef de biologie de ruimte, want de bestrijders kunnen het echt aan!” Volgens de R&D manager speelt tijd hierbij een cruciale rol. “Je moet eigenlijk elke dag even door het gewas heen lopen. Het monitoren van de ontwikkeling van de plaag en bestrijder is noodzakelijk voor een goed resultaat. En gelukkig krijg ik hier ruim de tijd voor.” Matthijs is ook zeer te spreken over de tijd die Van Iperen investeert in het traject. “De ondersteuning vanuit Van Iperen is onmisbaar geweest. Hans komt eens per 14 dagen langs en tussendoor houden we telefonisch contact. Daarnaast is het erg mooi dat je op recept iedere week de biologie aangeleverd krijgt. Dat deze verandering in aanpak zo’n succes is geworden, hebben we echt aan de samenwerking te danken.