18 mei 2017

Spruitkoolbericht 7, 18-05-2017

Koolmot is actief

Op dit moment zien we een licht groeiende activiteit van de koolmot. Een paar zeer warme dagen aan het begin van deze week gaven de ontwikkeling van de koolmot een boost. In de deltavallen van de spruitkoolmonitoring vonden we dinsdag gemiddeld één mot per val, wel zien we een hogere druk in de omgeving van de Zuid-Hollandse eilanden. In de percelen zien we soms wat motjes vliegen. Ook zien we wat koolwitjes vliegen, dit is een indicatie dat ook de koolmot eraan komt. Het is nu belangrijk om op tijd de koolmot aan te pakken. Daarom adviseren wij om in vroege plantingen pyrethroïde in te zetten ter bestrijding van volwassen koolmotten. Indien u in late plantingen deze week een herbicidebespuiting uitvoert, voeg hier dan Karate Zeon aan toe.

Afhankelijk van de komende weersomstandigheden kan de koolmot zich snel ontwikkelen. Bij toename van de koolmotdruk adviseren wij om alvast Steward toe te passen. In de meeste vroege percelen zal dit volgende week zijn. Vroege plantingen groeien nu hard. Door een rupsdoder als Steward neer te leggen in de hartbladeren van de plant zit er middenin de plant ook bescherming. Hier valt later in een snel groeiend gewas nog moeilijk te komen met middel. Steward werkt op de rupsen van de koolmot met een duurwerking van 10 – 14 dagen. Wanneer een rups blad eet met Steward treden er binnen een paar uur verlammingsverschijnselen op. De rups stopt met eten en zal hierdoor uiteindelijk dood gaan. Steward werkt op de rupsen, maar niet op volwassen insecten. Combineer daarom met Karate voor de bestrijding van volwassen koolmotten. Voeg aan een bespuiting gericht op koolmot een superuitvloeier (Zipper) toe, om de spuitvloeistof goed in het hart van de spruitkoolplant te krijgen. Advies:

Karate Zeon 50 ml/ha +
Zipper 0,10 ltr/ha +
(eventueel) Steward 85 gr/ha  

Bij inzet van een pyrethroïde adviseren wij u nu te kiezen voor Karate Zeon, dit is de enige pyrethroïde zonder beperking op het aantal toepassingen. Sumicidin Super (6 keer) en Decis (3 keer) hebben deze beperking wel. Door nu Karate Zeon te kiezen wordt de ruimte overgehouden om straks nog Decis / Sumicidin Super te kunnen combineren met het middel Calypso. Ook kan er, indien nodig voor residumanagement, aan het einde van de teelt geswitcht worden naar Decis.

Een alternatief voor Steward is Tracer. Als het op echte kracht aankomt is Tracer het sterkste middel ter bestrijding van koolmotrupsen. Echter, kies nu een meer preventief gerichte inzet voor Steward en houd de Tracer voor later in het seizoen voor als de koolmotsituatie hoog wordt of ter bestrijding van andere insecten zoals tripsen.

Strategie insecten:
Op percelen waar dit seizoen de nadruk puur op trips ligt, kan eventueel geëxperimenteerd worden met een pyrethroïde-vrij schema, met als doel zoveel mogelijk natuurlijke
vijanden te behouden. Voorwaarde voor een pyrethroïde-vrij schema is dan wel dat koolvlieg amper aanwezig is. Voor de beheersing van koolvlieg hebben we namelijk wel pyrethroïde nodig, omdat er geen goede alternatieven zijn. Koolvlieg komt bijna overal in het Zuidwesten voor, hierdoor kan er alleen geëxperimenteerd worden met een pyrethroïde-vrij schema in gebieden zoals de Flevopolder. De druk van de koolvlieg is hier namelijk vrij laag. Een tweede voorwaarde voor een pyrethroïde-vrij schema is een lage druk van de koolmot. Bij een lage druk kan de koolmot gericht bestreden worden door de inzet van rupsdodende insecticiden op het juiste moment. Bij een hoge koolmotdruk is de inzet van pyrethroïde + rupsdodende middelen noodzakelijk. Kortom: de meeste percelen zijn in verband met de koolmotdruk niet geschikt voor telen zonder de inzet van pyrethroïde met het huidige middelenpakket.

Hoge druk van slakken

Wees alert op slakken in uw percelen. Afgelopen periode hebben de meeste gebieden veel vochtige omstandigheden gehad en vonden we al makkelijk slakken. Nu het eind deze week in sommige gebieden weer wat vochtiger wordt, kan de druk van slakken snel stijgen. In diverse percelen is de inzet van slakkenkorrels nu nodig. Controleer uw percelen en strooi begin volgende week na de regen slakkenkorrels. Advies:

Sluxx 7,00 kg/ha

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.