19 juni 2017

Uienbericht, 19-06-2017

In onderstaande grafieken ziet u per dag de valse meeldauwsituatie voor de regio’s Westmaas, Dronten, Zuid-Beveland en Schouwen-Duiveland. Deze wordt weergegeven in dagelijkse ziekte-index voor valse meeldauw.

Meeldauw: De dagen waarop de waarde groter is dan 0, worden als gevaarlijk beschouwd

Regio Westmaas

Regio Dronten

Regio Zuid-Beveland

 

Regio Schouwen-Duiveland

Spuitomstandigheden volgen later.