13 september 2017

Phytophthorabericht, 13-09-2017

In onderstaande grafieken ziet u per dag de Phytophthora situatie voor de regio’s Westmaas, Dronten, Zuid-Beveland en Schouwen-Duiveland. Deze wordt weergegeven in de combinatie van sporendruk en infectiemogelijkheid.

Infectiekans: Een infectiekans van boven de 25 geeft voor een infectie een kritische dag.
Sporendruk: De sporendruk is een maat voor de hoeveelheid sporen die zich in de lucht bevinden.

Wanneer zowel de infectiekans als de sporendruk hoog is, is het noodzakelijk dat het gewas beschermd is. Wanneer één van beide getallen zeer laag is, is er in theorie op basis van de weersgegevens geen infectie mogelijk.

 

Regio Westmaas

 

Regio Dronten

 

Regio Zuid-Beveland

 

Regio Schouwen-Duiveland

 

De vele regenval van afgelopen weekend heeft op een aantal plaatsen voor overlast gezorgd. Door de overvloedige regenval staat er op veel percelen water en zijn de spuitpaden slecht berijdbaar. Daarnaast zorgen de harde wind en regelmatige neerslag er voor dat een bespuiting uitvoeren niet mogelijk is. Deze week is de druk van phytophthora nog steeds hoog. Ondanks het regelmatige spuiten, ook met curatieve middelen, zijn er nog aantastingen te vinden. De vele regenval heeft veel sporen de grond in gespoeld. Deze sporen kunnen de knollen aantasten en er voor zorgen dat deze gaan rotten door phytophthora. Er worden in de praktijk dan ook aantastingen gevonden van knolphytophthora. Controleer uw percelen op een eventuele aantasting. Rottende knollen kunnen voor problemen zorgen in de bewaring. Indien het mogelijk is kunt u het beste de knollen laten wegrotten in de grond. Als er toch knollen meegaan met inschuren is voldoende ventileren erg belangrijk. Op dit moment blijft de knolbescherming dus essentieel. Aan het einde van de teelt moet u rekening houden met het maximaal aantal toepassingen. Indien u geen Ranman Top of Infinito meer kunt toepassen kies dan voor Canvas gecombineerd met Shirlan Gold of Zignal. Advies:

Ranman Top 0,50 ltr/ha (maximaal zes toepassingen) of
Infinito 1,60 ltr/ha (maximaal 6,40 ltr/ha) of
Canvas 0,40 ltr/ha (maximaal zes toepassingen) +
Shirlan Gold 0,30 ltr/ha   of
Zignal 500 SC 0,30 ltr/ha    

Met de hoge druk is het belangrijk om een schema van vijf dagen te hanteren. Indien u toch uitloopt is het raadzaam een curatief middel mee te spuiten. Advies:

Cymbal 0,25 kg/ha of
Curzate Partner 0,20 kg/ha  

Als er een relatief zware aantasting aanwezig is in het gewas en deze moeten nog een langere tijd groen blijven, voeg dan een sterker middel toe, Proxanil gecombineerd met Ranman Top. Advies:

Proxanil 2,00 ltr/ha (toevoegen aan Ranman Top)

Als er nog steeds een aantasting aanwezig is in het gewas en uw aardappels voldoen aan de juiste maatsortering en het onderwatergewicht is goed, dan is het raadzaam de aardappels dood te spuiten. Bij het doodspuiten is het belangrijk om voldoende water te gebruiken met een grove druppel. Grove druppels dringen verder onderin het gewas door. Voeg bij het doodspuiten ook Ranman Top toe indien mogelijk. Ranman Top bevat een goede uitvloeier en doodt direct de eventuele phytophthora. Als de aardappels na de eerste bespuiting met Reglone niet dood gaan kan Spotlight goed op de stengel werken. Spotlight werkt het beste op een zonnige dag. Advies:

Reglone 3,00 – 4,00 ltr/ha of
Dragoon 3,00 – 4,00 ltr/ha  

Eventueel:

Spotlight 1,00 ltr/ha

 

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.