11 oktober 2017

Wintergraan – onkruidbestrijding

Als u na het zaaien van wintergraan een bodemherbicide toepast, begint u met een schone teelt. Dit jaar mag er geen Javelin meer gebruikt worden. Nieuw dit jaar is de toelating van AZ 500 in wintergranen. AZ 500 heeft een brede werking op dicotyle onkruiden, zoals kleinkruiskruid, ereprijs, kamille en paarse dovenetel, maar doet niks op grassen.
Advies (direct na zaai):

Herold SC 0,40 – 0,60 ltr/ha

Advies (na opkomst):

Activus Super 2,00 ltr/ha +
Lexus SX 20 gr/ha  

Advies (direct na zaai met grasonderzaai):

AZ 500 0,15 – 0,20 ltr/ha 

Indien u volgend jaar tulpen op het perceel wilt telen, adviseren wij het volgende:

Advies (voor opkomst):

Malibu 2,00 – 4,00 ltr/ha

Advies (na opkomst):

Malibu 2,00 – 4,00 ltr/ha +
Lexus SX* 15 – 20 gr/ha  

* Lexus SX is niet toegelaten in wintergerst.

Houd rekening met het volgende:

  • Gebruik geen middelen die difuflenican bevatten wanneer u in het najaar van 2018 tulpen op het perceel wilt telen. Ook van het nieuwe middel AZ 500 is er nog geen ervaring met tulpen als nateelt dus raden wij op dit moment het gebruik hiervan af.
  • Pas producten die penidmetalin bevatten (Malibu en Activus Super) niet toe op blootliggend zaad.

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.