12 oktober 2017

Spruitkoolbericht 25, 12-10-2017

Schimmels – update

Op veel percelen zien we ondanks het natte / koelere weer een lage schimmeldruk, er is weinig aantasting van schimmels zichtbaar. Af en toe vinden we wat echte meeldauw (o.a. in Octia). Soms zien we ook nog wat valse meeldauw, witte roest, alternaria of LLS. Wat wel duidelijk toeneemt is aantasting van bacterieziek in natte sproeisporen. In late spruitkoolrassen kunt u nu (half oktober) nog een (laatste) schimmelbestrijding uitvoeren. Probeer middelen te combineren zodat er niet al te vaak meer door sproeisporen gereden hoeft te worden met de spuitmachine. Omdat de schimmeldruk op dit moment laag is, zal de komende bespuiting waarschijnlijk ook de laatste zijn. Voeg eventueel tijdens deze bespuiting een insecticide toe wanneer u bijvoorbeeld een aanwezige perzikluis op de spruit wilt bestrijden. Een sterke combinatie ter bestrijding van schimmels is Rudis met Folio Gold of de combinatie van Signum met Folio Gold. Advies:

Rudis 0,40 ltr/ha  +
Folio Gold  1,50 – 2,00 ltr/ha   
     
of    
     
Signum  1,00 kg/ha  +
Folio Gold 1,50 – 2,00 ltr/ha  

In onderstaande tabel vindt u de veiligheidstermijnen van fungiciden in spruitkool:

 

Slakken

Door het natte weer van de laatste weken neemt de druk van slakken toe. Het blijft belangrijk om regelmatig uw percelen te controleren en daar waar u slakken aantreft, slakkenkorrels in te zetten. Het huidige W2-etiket Sluxx HP heeft een aflevertermijn tot 1 december 2017 en mag worden opgebruikt tot 1 december 2018. Advies:

Sluxx HP  7,00 kg/ha

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.