04 januari 2018

Proteck Zink en Proteck Koper

Spoorelementen zijn elementen die in voeding, voor mens en plant, aanwezig moeten zijn voor een goede groei. Elementen als koper en zink zijn onmisbaar voor de plant. Beide hebben hun specifieke aandeel in de ontwikkeling en bescherming van van de plant, vanuit de plant zelf.

Koper in de plant draagt onder andere bij aan het verstevigen van de celwand van de plant, zodat deze moeilijker doordringbaar is. Ook maakt koper de plant minder vatbaar voor bacteriën en schimmels. Koper verbetert dus de algehele weerstand van het gewas. Bovendien zorgt koper voor een duidelijk betere wortelvorming.

Van Iperen heeft al geruime tijd Proteck vloeibare koper in haar assortiment wat bekend is bij het gebruik in regenwater bassins. De laatste tijd zien we een groeiende interesse in het gebruik van Proteck koper als vervanger van de kopersulfaat. Deze vloeibare vorm wordt gemakkelijker opgenomen door de plant en werkt daarom veel efficiënter.

Naast koper is zink  een belangrijk element van het groeihormoon auxine, nodig voor de versterking van internodiën (ruimte tussen bladeren op een stengel) en het blad. Een tekort resulteert dan ook in dwerggroei. Doordat voldoende zink nodig is in het bladgroen is een tekort aan zink al snel te zien aan vergeling tussen de nerven in de bladeren. Ongewenste bladrandjes liggen hierdoor op de loer.

Naast Proteck Koper heeft van Iperen nu ook Proteck Zink. Zink is zoals beschreven een essentieel voedingselement voor de plant. Proteck Zink wordt net als de koper variant door haar unieke formulering door de plant veel gemakkelijker opgenomen.

Beide producten uit de Proteck lijn hebben in meerdere teelten, o.a. aardbei, paprika en tomaat positieve resultaten laten zien!

Wilt u weten wat Proteck Koper en Proteck Zink voor u kan betekenen neem dan contact op met uw adviseur.

https://www.iperen.com/tuinbouw/gebreksverschijnselen/

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.