14 februari 2018

Algemeen – Terugblik groenvoorzieningbijeenkomsten 2018

In januari en februari zijn er in totaal 8 groenvoorzieningbijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten hebben ca. 700 mensen hun spuitlicentiepas verlengd. Wij blikken terug op geslaagde verlengingsbijeenkomsten waarin een hoop informatie betreffende ons groen vak aan bod is gekomen.

Korte samenvatting van het behandelde programma:

 

Actualiteiten gewasbescherming

De actualiteiten van gewasbescherming zijn altijd een vast onderdeel tijdens ons verlengingsprogramma.

We hebben het totaal verbod van gewasbescherming (+ uitzonderingsgebieden) in het groene vak uitgelicht en besproken. Daarnaast was de buxusmot in 2017 een veelvoorkomende plaag in veel gebieden en tuinen. Daarbij is het preventief inzetten van Xentari of Turex in het vroege voorjaar gewenst.

Kyleo is een nieuw toegelaten product. Kyleo (werkzame stof glyfosaat en 2,4D) heeft een toelating als onkruidbeschermingsmiddel voor professioneel gebruik in de teelt van pitvruchten, op half-open en open verhardingen en op onverharde terreinen gekregen. Dit nieuwe kant en klare middel is vanaf nu verkrijgbaar.

Chipco Green en Interface (werkzame stof iprodion) zijn niet meer verkrijgbaar in de golf. Vorige week werd ook bekend dat toelatingshouder Bayer de aanvraag tot herregistratie van Basta en Finale heeft ingetrokken. Hierdoor gaan ook deze middelen binnenkort verdwijnen. De exacte gegevens over aflevertermijn en opgebruik zijn nog niet bekend. Zodra er meer informatie is, laten wij u dit weten in onze berichtgeving.

Naast alle vervallen en nieuwe middelen hebben we ervaringen uitgewisseld over de plantversterker Cuargin. U kunt met dit product prima resultaten boeken. Pas Cuargin toe op groenblijvers om de 14 dagen tijdens het groeiseizoen.

Nu ook fungiciden zijn vervallen, komen deze plantversterkers en zeewierextracten steeds meer ter sprake. We zullen u in 2018 hierover verder informeren.
Na het verbod van insecticiden in beplating, zullen ook het uithangen van lieveheersbeestjes en gaasvliegenlarven meer toegepast gaan worden. Wilt u meer informatie hierover? Vraag ernaar bij uw adviseur.

De presentatie werd afgesloten met een interactieve quiz, waarbij de kennis van de aanwezigen aan de tand gevoeld werd.

 

Veiligheid & Techniek | Bewust werken met de rugspuit

Dit onderdeel werd verzorgd door onze gastspreker Koos van Splunter van Edudelta.

Tijdens deze presentatie werd in kleine groepen besproken wat de nieuwe regels zijn bij toepassing van chemische gewasbescherming en werden er verschillende rugspuiten getoond. Ook ging er veel aandacht naar driftarme technieken. Denk hierbij aan:

  • Welke spuitdoppen zijn er beschikbaar?
  • Wanneer moeten deze spuitdoppen gebruikt worden?
  • Welke andere emissiebesparing is mogelijk?

Met sheets uit de erfemissiescan werd getoond dat 50% van het verlies naar het milieu plaatsvindt tijdens het vullen en reinigen van de spuit. Vragen die hierbij aan bod kwamen:

  • Wat zijn goede technieken om de spuit te reinigen?
  • Waar laat je de restvloeistof?
  • Welke oplossingen zijn er? Denk bijvoorbeeld aan een zorgvuldige berekening van de dosering.

 

Boomziekten en sortiment

Bij dit onderdeel nam Martien Mantje van boomkwekerij Udenhout de aanwezigen in de zaal mee door verschillende klimaatgebieden. Het klimaat is sterk van invloed op de ontwikkelingen en vestigingen van sortiment.

In de presentatie zijn een aantal ziekten en plagen de revue gepasseerd. Daarnaast is er ingegaan op exoten die een bijdrage leveren aan het ondervangen van de problematiek. Ook is Martien ingegaan op de wijze van inrichten die bij kan dragen aan een betere weerbaarheid voor het sortiment door het doorbreken van monoculturen.

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.