14 februari 2018

Bodemverbetering – Biovin granulaat

Biovin gebruiken we al jarenlang om borders en gazons op te waarderen in hun vitaliteit en groei. Zelfs in sportvelden hebben we hele goede ervaringen opgedaan en gebruiken we deze compostvorm om de bodem extra te bemesten op moeilijk groeiende plaatsen. Tevens gebruiken we Biovin in het plantgat als bodemverbeteraar bij te planten bomen en heesters.
De organische basis van Biovin bestaat uit de restanten die overblijven na het persen van druiven. Naast de bekende 20 kg verpakking in compostvorm is er nu ook Biovin Granulaat verkrijgbaar.

Biovin Granulaat

Dit product is makkelijker te verstrooien. We doseren ca. 10 kg per are. Biovin Granulaat heeft dezelfde bodem verrijkende eigenschappen als de standaard Biovin.

Wilt u het product eerst zien? Vraag dan een monsterzakje op bij uw adviseur.

Verpakking

Biovin Granulaat is verkrijgbaar in bigbags van 750 kg. De reeds bekende Biovin is verkrijgbaar in 20 kg verpakking en bigbags van 600 kg.

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.