14 februari 2018

Substraten – Duurzame groeiplaatsen

In versteende en verharde gebieden is het moeilijk voor bomen en ander groen om te groeien en bloeien, vanwege gebrek aan ruimte voor de wortels. Een boom heeft een goede grond nodig om in te groeien. In steden ontstaat, bij zwaardere en intensief belaste wegen, pleinen en parkeerplaatsen, veel druk op een boom. Deze druk moet weggenomen worden en vraagt om een stabiele en niet-nazakkende funderingslaag. Voor deze situaties is boomgranulaat ontwikkeld.

De stabiliteit wordt voor een groot deel bepaald door het korrelskelet. Hierbij is de korrelverdeling en de korrelvorm belangrijk. Het gaat hierbij om een zo goed mogelijk klimaat met betrekking tot doorwortelbaarheid, luchttoevoer, het bufferen van voedingsstoffen en draagkracht. Naast de eisen die gesteld worden aan het boomgranulaat, moeten er ook eisen gesteld worden aan het plantgat.

Afhankelijk van de gewenste toepassing leveren we de volgende types bomengranulaat:

  • Boomgranulaat op basis van basalt/lava met een speciaal samengestelde bomengrond.
  • Boomgranulaat ECO is het meest duurzame boomgranulaat van Nederland.

Boomgranulaat

Boomgranulaat basalt/lava wordt geleverd met een RAG-keurmerk. Dit is een onafhankelijk keurmerk dat de keten van grondstof tot en met substraat controleert. Het biedt extra zekerheid voor de afnemer.

Boomgranulaat ECO

Boomgranulaat ECO is gemaakt van zogenaamde spoorballast, de grove split die onder spoorrails is te vinden. Het gerecyclede breuksteen is zeer geschikt voor groeiplaatsen die veel te lijden hebben van zwaar verkeer en is voorzien van het DUBOkeur®-kwaliteitskeurmerk, wat staat voor een minimale milieubelasting.

Boomgranulaat ECO is een duurzaam product en bestaat voor 85% uit gerecyclede grondstoffen, zoals breuksteen van spoorballast. Het gesteente voldoet aan het DUBOkeur (lage milieu impact). Het voedingsdeel van Boomgranulaat ECO bestaat uit klei/leem met een hoog organisch stofgehalte met een PH van circa 6. Additieven zorgen ervoor dat het klei/leem niet uitspoelt.

LWD-meting

We beschikken over de mogelijkheid om met een LWD-meting in het veld de stijfheid en het lastspreidend vermogen van het aangebrachte boomgranulaat te meten. Zo kunnen wij garanderen dat het boomgranulaat op de juiste manier is verwerkt.

Meer weten?

Wij adviseren u graag met de keuze voor het juiste product in de juiste situatie. Neem hiervoor contact op met uw adviseur.

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.