13 maart 2018

IJzerbemesting

Telers die een vroege ijzerbemesting met HBED-ijzer willen uitvoeren, kunnen hiermee starten. Dit geldt vooral voor percelen waar er geen mogelijkheid is om te beregenen. Op berijdbare percelen kunt u gebruik maken van de voorspelde wisselvallige weersomstandigheden om de ijzermeststof voldoende te laten inspoelen. Telers die de voorkeur geven aan EDDHA-ijzer kunnen beter nog even wachten met de toepassing omdat ijzermeststoffen op basis van een EDDHA-chelaat een kortere duurwerking kennen en hierdoor te kort kunnen schieten in het groeiseizoen.  Bij alle ijzerbespuitingen op de bodem geeft de toevoeging van 10 liter Humifirst een versterkend effect op de opname.

Duathlon (HBED + EDDHA) 10 tot 15 kg/ha (hogere dosering aanhouden bij zichtbare gebreken) Humifirst 10 ltr/ha

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.