19 september 2018

Boeren op het dak, de stad als ecosysteem

De ontwikkeling van groenvoorziening en het beheer ervan veranderde het afgelopen decennium flink. Zeker in de stad. Volgens Rob Luyk van Binder Groenprojecten uit Poortugaal wordt de buitenruimte steeds meer gekoppeld aan de binnenruimte. Natuurinclusief bouwen en biodiversiteit zijn het motto. “Vulden wij voorheen na de bouw het openbaar groen in, tegenwoordig zitten we al in het voortraject met projectontwikkelaars en architecten om tafel. Groen is een integraal onderdeel geworden van de leefbare en veerkrachtige stad. De stad is een ecosysteem.”

 

Daktuinen en dakakkers

Een interessante ontwikkeling is de aanleg van daktuinen. Rotterdam loopt voorop als het gaat om het realiseren van groen op daken van oude en nieuwe panden. “Door daken te voorzien van groen, voegen we waarde toe aan het gebouw en de leefomgeving. Dat is veel prettiger voor de mensen. Voorbeelden hiervan zijn het oude station Hofplein dat is omgebouwd naar Luchtpark Hofplein en het woningbouwproject De Groene Kaap. Hier wordt de stad verdicht en tegelijkertijd vergroend.” Nieuw in de stad zijn de zogenaamde dakakkers. Ze produceren niet alleen groenten, fruit en bloemen, maar dragen ook bij aan werkgelegenheid, verbetering van de leefomgeving en toename van de biodiversiteit. Daarnaast herontdekken stadsmensen de herkomst van hun voedsel. “Hoe mooi is het als je in een restaurant in de stad zit te eten en de ober wijst naar boven en zegt: kijk, daar komt uw sla of honing vandaan.”

 

Waterbuffering

Naast de rol die daktuinen en dakakkers spelen in de leefomgeving, zijn ze ook belangrijk bij de waterbuffering tijdens piekbuien. “Door de klimaatverandering hebben we steeds vaker te maken met wateroverlast. In de stad is bijna alles bebouwd, waardoor de riolering hoge pieken niet meer aankan. Hiervoor hebben wij met onze partners het zogenaamde Slimdak ontwikkeld. Dit dak biedt een buffer van 80 liter regenwater per vierkante meter. Die buffer gebruiken we bij normaal weer als watergeefsysteem. Door een koppeling met voorspellende weerdata weten we wanneer we piekbuien kunnen verwachten. We infiltreren het water in de buffering dan in een laag tempo in de omliggende daktuin waardoor er ruimte ontstaat om het overtollige regenwater op te vangen.

Door deze preventieve benadering is water geen bedreiging meer, maar een kans voor de leefbare stad.”

 

Netwerkorganisatie

De positie van Binder in de markt wordt volgens Rob mede bepaald door de partners die het bedrijf door de jaren heen om zich heen heeft verzameld. Eén daarvan is Van Iperen.

“Wij hoeven bij Binder niet alles te weten door het zelf in huis te hebben. Wij zijn voor onze opdrachtgevers van grotere waarde als we in staat zijn om complexe engineerings- en uitvoeringsvraagstukken efficiënt en effectief te organiseren. Wij bieden aan waar wij goed in zijn. Dat verwachten we ook van onze partners. We zijn dan ook een echte netwerkorganisatie. Ik vind het prettig dat ik bij een klant een specialist kan meenemen, als ik bepaalde dingen niet weet. Bij Van Iperen gaat het dan om gras- en bloemzaden, bemesting en gewasbeschermingsmiddelen en -methoden.”

 

Andere aanpak

Volgens Bart Boot, adviseur groenvoorziening, staat de groenvoorziening voor steeds grotere uitdagingen. Zo is sinds november 2017 het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen, op enkele ontheffingen na, voor de professionele groenvoorzieningssector verboden. Tegelijkertijd is het beleid erop gericht om de buitenruimte steeds groener te maken. “Uiteraard is het een goede zaak dat we steeds kritischer zijn geworden over de inzet van chemische middelen. Maar het vraagt wel om een andere aanpak. En dan denken we niet alleen aan de inzet van plantversterkers en biostimulanten, maar ook aan de vraag hoe je de buitenruimte in moet vullen. We moeten dus
veel meer preventief gaan denken in plaats van curatief.”

 

Preventief

Ook bij de hovenier in het algemeen is er nog een omslag in denken nodig.

Bart: “De traditionele inrichting is met de huidige middelen niet meer te beheren. Dat moet echt anders. Met de nieuwe aanpak moet je bij het onderhoud veel vaker in het seizoen terugkomen om middelen als plantversterkers
en biostimulanten in te zetten. Ook het gebruik van vloeibare meststoffen op het blad zorgt ervoor dat we de planten
sterker maken en beter beschermen tegen ziektes. Die aanpak zijn we nog niet gewend.”

 

Kennis

Volgens Rob onderscheidt Van Iperen zich vooral in de snelheid van leveren en het vakmanschap. “Doordat ze in de volle breedte van de agrarische sector actief zijn, nemen ze veel kennis mee over plantengroei, bemesting etc. Natuurlijk is het daarbij belangrijk dat je een klik hebt met de mensen. Bart verzorgt hier jaarlijks de kennisbijeenkomst voor verlenging van de spuitlicentie en geeft dan ook informatie over allerhande innovaties. Daardoor kennen veel mensen hem en weten ze hem makkelijk te vinden.”