21 december 2018

Recollect IBC’s

Per 1 januari 2019 is Van Iperen gestart met een nieuw proces voor het ophalen en reinigen van IBC’s. Waar de IBC’s tot op heden door Van Iperen werden opgehaald en gereinigd is een deel van het proces (wassen van de IBC’s) per 1 januari door een extern bedrijf uit handen genomen. Belangrijkste reden hiervoor is het vergroten van de logistieke efficiency door de druk op het gehele proces te verminderen. Omdat het reinigen van IBC’s bij onze partner veel grootschaliger gebeurt en met minder water per IBC is het bovendien een duurzame keuze.

Concreet betekent dit voor u dat we vanaf 1 januari 2019 afgestapt zijn van het statiegeldsysteem voor IBC’s. Als de IBC leeg is, meldt u dit via de Mijn Iperen app, telefoon of mail bij Van Iperen. Wij halen de lege IBC’s dan bij u op. Hier zijn voor u als klant geen kosten aan verbonden en er verandert dan ook verder niets.

De statiegeld IBC’s kunnen nog tot 1 juli 2019 ingeleverd worden. U ontvangt dan het volledige bedrag aan statiegeld retour.

Mocht u vragen hebben over deze ontwikkeling, dan kunt u hiervoor terecht bij dan kunt u hiervoor terecht bij Clement Smit, medewerker binnendienst op telefoonnummer 0186- -578888.