24 december 2018

Uitrijperiode drijfmest op bouwland

Uitrijperiode drijfmest op bouwland
Per 2019 mag u drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib uitrijden op bouwland van 16 februari t/m 15 september. Rijdt u drijfmest of zuiveringsslib uit in de periode van 1 augustus t/m 15 september dan moet u uiterlijk op 15 september een verplicht gewas inzaaien.

 

CHECK ook 2018 afronden met
‘In the cloud’ dezelfde data als RVO?
‘In the cloud’ werken biedt: Terugkijken webinar? Dat kan! Zie hoe CHECK:
bescherming data percelen importeert (RVO)
beschikbaarheid data overal ‘mest importeert (RVO)
mogelijkheid tot samenwerken en grondmonsters koppelt aan percelen
Meer informatie Meer informatie

 

Bron: Component Agro

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.