08 januari 2019

Biologische (fruit)teelt

Onlangs hebben wij van het SKAL (toezichthouder voor biologische producten) een toelating verkregen voor een aantal van onze producten voor gebruik in de biologische (fruit)teelt:

Powerleaf Borium
Deze meststof is een welkome toevoeging in veel teelten. Borium is een belangrijk element voor het gewas, Boriumgebrek komt steeds vaker voor. Regelmatig Powerleaf Borium toedienen via het blad kan een boriumtekort voorkomen.

Fervent Duathlon
Dit ijzerchelaat heeft ook een toelating gekregen voor gebruik in de biologische teelt. Deze ijzerhoudende meststof is de oplossing om ijzergebrek in het gewas te voorkomen. IJzerbemesting heeft met name een effect op het bevorderen van de groene bladkleur en grondkleur van peren.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.