08 januari 2019

Toelating Syllit

De herregistratieprocedure van Syllit 450 SC die door de fabrikant in 2013 werd opgestart is afgerond.

Een aantal zaken zijn gewijzigd:

  • De concentratie dodine in Syllit wordt verlaagd van 450 gr/ltr naar 400 gr/ltr.
  • De naam van Syllit 450 SC wordt gewijzigd in Syllit 400 SC.
  • Het aantal toepassingen gaat van 5 naar 1 toepassing à 1,70 ltr/ha per jaar.

Voor u als teler is er tot 1 februari 2019 nog de mogelijkheid om Syllit met het oude etiket te bestellen.
Dit mag nog onder de oude etiketvoorwaarden worden opgebruikt tot 1 augustus 2019.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.