05 februari 2019

KBA-licentie (Knaagdierbestrijding Agrarische Bedrijven)

Sinds 1 juli 2015 is voor het bestrijden van muizen en ratten binnen bedrijfsgebouwen een bewijs van vakbekwaamheid nodig: de KBA-licentie. Eens per vijf jaar moet u deze licentie verlengen door een bijeenkomst te volgen. U kunt hiervoor terecht bij opleidingsinstituut TerraNext.

Komende weken staan onder andere de volgende bijeenkomsten gepland:

11-03-2019  | 19:30-22:30 uur | Middelharnis

14-03-2019 | 19:30-22:30 uur | Moerkapelle

Op www.terrawinkel.nl/KBA vindt u nog meer data van cursussen in uw regio. Via deze website kunt u zich aanmelden voor een cursus bij u in de buurt. Als de cursus vol is, wordt er een nieuwe cursus in die regio gepland.

Let op: wanneer u besluit om uw KBA-licentie niet te verlengen is het van belang hier melding van te maken bij Bureau erkenningen. Doet u dit niet dan komt niet alleen de KBA-licentie maar uw gehele spuitlicentie te vervallen! Dit betekent dat u opnieuw examen moet doen om uw spuitlicentie te halen.

Mocht u nog vragen hebben over het verlengen van uw KBA-licentie, dan kunt u contact opnemen met Derk-Evert Waalkens van TerraNext (tel. 06-54757702).