15 februari 2019

Biostimulanten; proactieve rol in systeemaanpak

Met het wegvallen van diverse gewasbeschermingsmiddelen enerzijds en toenemende beperkingen in het gebruik van meststoffen anderzijds vallen er gaten in het klassieke teeltmodel.  Volgens Dirk Bakker en Sander Blok van Van  Iperen kunnen die leemtes opgevuld worden met een systeemaanpak.

Daarbij is de inzet van onder andere biostimulanten een waardevolle aanvulling. Het vraagt echter om een andere manier van denken, waar veel kwekers en teeltadviseurs aan moeten wennen. Dirk: “Biostimulanten worden nog teveel als middel gezien, terwijl de inzet ervan om een proactieve aanpak vraagt, waarbij meer kennis nodig is.”

Inmiddels heeft Van Iperen na een reeks intensieve onderzoeken een eigen lijn biostimulanten onder de naam  Stimuline op de markt gebracht. Sander: “De belangrijkste ingrediënten zijn humuszuren, aminozuren en plantextracten, waarmee we de vitaliteit van de plant en daarmee dus de weerbaarheid en stressbestendigheid van die plant verhogen. De exacte samenstelling van het product is toegespitst op het gewas, de bodem en de omstandigheden.”

Definitie

Dirk: “Van belang is dat we bij de discussie over biostimulanten wel de juiste definitie hanteren. Het gaat wat ons  betreft om producten van natuurlijke oorsprong, die de groei stimuleren, de nutriëntenopname bevorderen en de  weerbaarheid van planten verhogen. Daardoor zijn deze beter bestand tegen abiotische stressfactoren.

Dan moet je denken aan extreme kou, warmte, droogte, zout (natrium), instraling, etc. Externe factoren, waar een plant flink last van kan hebben.” Sander: “In bepaalde gevallen zien we dat biostimulanten er ook voor zorgen dat gewasbeschermingsmiddelen beter worden opgenomen. Hiermee zouden we diverse middelen nog effectiever kunnen inzetten.” Dirk: “Biostimulanten hebben hun eigen karakteristieken. Zo is van een aantal plantextracten bekend dat zij preventief, een aantal dagen voordat de stress zich aandient, toegepast moeten worden. Ben je later, dan zie je nauwelijks effect. Dat vraagt dus om een planmatige, proactieve aanpak.”

“Ging het in het recente verleden onverhoopt mis, dan konden we reactief naar één of meerdere  gewasbeschermingsmiddelen grijpen. Nu wordt dat echter steeds moeilijker. Als Van Iperen investeren we dus in de  ontwikkeling van een proactieve systeemaanpak met een belangrijke rol voor biostimulanten.”

Effect

Van Iperen is overtuigd van de positieve effecten van de nieuwe productline, die het bedrijf nu op de markt brengt.  “We hebben de producten die binnen Stimuline vallen uitvoerig getest. Als we de spelregels kennen en hanteren, bereiken we positieve resultaten. Van belang is dat je weet welke biostimulanten je op welk gewas, met welke  dosering en samenstelling en op welk moment in moet zetten. Dat is de kunst.”Dirk: “Voorheen konden we met deze producten moeilijk uit de voeten. Stress was een onbekend fenomeen. Maar met de gevolgen van klimaatverandering en het steeds smaller wordende middelenpakket, worden we gedwongen hier serieus over na te denken. Zo ontdekten we dat Zuid-Europese landen al decennialang biostimulanten inzetten en daar succesvol mee zijn. Ook onder klimaatomstandigheden, waarvan wij dachten dat het niet mogelijk zou zijn om bijvoorbeeld fruit succesvol te telen. We hebben daarom de afgelopen jaren in Italië diverse proeven gedaan en de werking en effecten van verschillende biostimulanten ontdekt.”

Over de grens

Sander: “We hebben het voordeel dat we via onze zusteronderneming Van Iperen International veel over de grenzen kijken. Daardoor realiseren we ons steeds meer hoe men in andere landen onder andere klimaatomstandigheden teelt. En dat we daar wel het een en ander van kunnen leren. Daarnaast is het natuurlijk waardevol dat we binnen Van Iperen de kennis van alle sectoren in eigen huis hebben.” Bedrijven, die in het verleden biostimulanten hebben toegepast zonder de spelregels te kennen, hebben wel hun nek uitgestoken maar nauwelijks resultaat gezien. Dirk: “De hierdoor opgebouwde weerstand moeten we nu zien te overwinnen. En dat kan door aan de hand van onze proefresultaten en in de praktijk te laten zien dat ze wel werken, mits goed ingezet. Dan heb je er absoluut profijt van.”

Dirk: “Hoewel we al veel ontdekt hebben, hebben we nog te maken met wisselende resultaten. Naast de juiste inzet van biostimulanten is het van belang dat alle ingrediënten continu van dezelfde kwaliteit zijn. Aangezien het  natuurlijke producten zijn, vraagt dat veel aandacht. Een biostimulant is geen wondermiddel, wel een waardevolle toevoeging binnen een effectieve systeemaanpak.”