15 maart 2019

Start vuurbestrijding

Februari kende een aantal zeer warme dagen, de ontwikkeling van de tulpen is daarom vlot op gang gekomen. Begin maart is het koeler en vochtiger geweest. Vocht i.c.m. met temperaturen boven de 10oC zijn gunstig voor een infectie. Met het huidige middelenpakket en de dichte stand van de tulpen raden wij aan een preventief schema te hanteren.

Om het gewas preventief te beschermen, kunt u een bespuiting met Mancozeb uitvoeren. Gezien de huidige weersomstandigheden en groei raden wij u aan een breder werkend middel toe te voegen. De voorkeur gaat voor de bloei uit naar een zacht middel zoals Collis of Luna Sensation. Gezien de weersverwachtingen wat betreft neerslag is het verstandig om een hechter zoals Guard toe te voegen.

Guard  0,25 ltr/ha

Mangaan bladvoeding is onder koele, vochtige omstandigheden belangrijk omdat het dan lastig opneembaar is door de plant. Zeker op onze bodems met een hoge pH. Powerleaf Mangaan Plus is hiervoor uitermate geschikt doordat deze meststof anders dan andere mangaan bladmeststoffen geformuleerd is als SC-formulering, en daarom is deze zacht voor het gewas.

Powerleaf Mangaan Plus   0,50- 1,00 ltr/ ha (eerste 2 keer)

Na het toepassen zal er Mangaan vrijkomen uit de Mancozeb en is het niet nodig extra Mangaan bladvoeding te geven. Als u kiest voor een schema zonder, of met weinig Mancozeb bevattende middelen, is het wel raadzaam vaker Mangaan bladvoeding toe te voegen.

Vanaf de derde bespuiting is het raadzaam 2 keer een bladbemesting te geven met Magnesium om de opbouw van bladgroenkorrels optimaal te stimuleren.

Mag500 2,00 ltr/ha (2 keer)

In de komende weken zal in de vroege cultivars gestart worden met het selecteren. De beste combinatie van middelen voor in de selector is Roundup Ultimate of Matos Extra met Reglone in de volgende samenstelling:

Roundup Ultimate 70% of
Matos Extra 70% +
Water 25% – 27,50% +
Reglone 5% – 2,50%

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.