25 maart 2019

Maatwerk voor speelzekere grassportvelden

Vanuit het Zuid-Hollandse Heenvliet is Arjo Klok actief in het onderhoud van circa 60 sportvelden in de regio. Sinds 2016 zaait hij volgens het DDS concept met de mengsels Advanta HATTRICK en VICTORIA. Arjo en Bart Boot, zijn adviseur namens toeleverancier van Iperen, kijken terug op een uitzonderlijk seizoen in 2018.

‘De extreme droogte en hitte maakten het groot onderhoud afgelopen seizoen een behoorlijke uitdaging. We merken dat clubs steeds meer de speelzekerheid van een kunstgrasveld gaan verwachten van grassportvelden. Om dat te realiseren heb je een goede veldopbouw, ontwatering en een goed grassenbestand nodig’, aldus Arjo.

 

Drie seizoenen Advance DDS
Daarin is de grassoort veldbeemd onmisbaar. ‘Dat is het betonijzer in je veld, waar het Engels raaigras tussen moet groeien’, illustreert Bart. Nadat Arjo in 2016 de DDS zaaiproeven van Advanta zag, investeerde hij dan ook in DDS zaaien. ‘We gaan graag mee in innovaties die de kwaliteit van ons werk nog verder verhogen. Na drie seizoenen DDS Advance zaaien is duidelijk dat het veldbeemdgras veel beter slaagt. We zien het veldbeemdaandeel toenemen, waardoor de velden sterker en stabieler zijn.’’

 

Aandacht voor de bodem
‘We krijgen daarnaast steeds meer aandacht voor de bodem’, vult Bart aan. ‘In de land- en tuinbouw krijgen bodemgezondheid, structuur en bodemleven nu de volle aandacht. Deze kennis kunnen we gebruiken voor het bodemleven op sportvelden. Zeker nu we veel minder gaan bijsturen met gewasbescherming en kunstmest, moeten we meer vanuit de bodem gaan redeneren. Dus regelmatig bemonsteren, zorgen voor een goede zuurstofvoorziening, frequenter bemesten, gebruik van biostimulanten en natuurlijk een goed grassenbestand.’

 

Van jaarlijks naar jaarrond
‘Ik neig daarnaast naar in plaats van groot onderhoud in de zomer meer in te zetten op jaarrond onderhoud, zeker op velden waar beregenen lastig of niet mogelijk is. Ook omdat het veldgebruik opschuift zijn we vaak in juli nog volop aan het zaaien. We gaan nog meer naar maatwerk per veld’, besluit Arjo.

 

Bron: Sportveldjournaal – Limagrain