26 maart 2019

Bodem en organische stof

Als van Iperen hebben we al enige tijd het credo “bemesting wordt gewasbescherming”. Een goede, gezonde bodem is een belangrijke basis voor een gezonde boom en kwalitatief goed fruit. Naast een optimale mineralenbalans speelt organisch stof (humus) een belangrijke rol bij een vruchtbare bodem.

Organische stof heeft vele functies: het verhogen van de CEC, waardoor de bodem meer mineralen zoals stikstof, kalium en calcium kan vasthouden en er minder uitspoeling optreedt. Het verhoogt het vochtvasthoudend vermogen wat grote meerwaarde geeft in droge zomers. Organische stof verbetert de bodemstructuur zodat er in natte periodes juist een verbeterde waterafvoer is. Verder komen er door afbraak van organisch materiaal ook vele mineralen vrij en wordt het bodemleven gestimuleerd. Actief en uitbundig bodemleven is weer belangrijk voor een vlotte bladvertering waardoor er minder schimmeldruk van schurft en zwartvruchtrot optreedt.

Door een brede samenwerking tussen de sectoren Akkerbouw, Tuinbouw en Fruitteelt binnen Van Iperen, hebben we de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan om de bodemvruchtbaarheid te verbeteren door het toedienen van organisch materiaal en andere voeding voor het bodemleven.

Door middel van snoeihout en blad komt er van nature al organische stof in de bodem, maar zeker bij hoge producties is er meer afvoer dan aanvoer van organische stof. Door aanvoer van champignonmest en groencompost kan de organische stof verhoogd worden. Daarnaast helpen humuszuren bij het verhogen van de CEC en het efficiënter toedienen van bijv. ijzerchelaten. Verder zorgen humuszuren voor het vrijmaken van mineralen in de bodem en het transport in de boom. Afgelopen jaren hebben we diverse nieuwe humuszuren vanuit de tuinbouw getest in de fruitteelt, waarbij we verrassend mooie resultaten gezien hebben (Stimusoil Blackjak): het onderdrukken van natrium, het verhogen van calcium in de vrucht, verhogen van magnesium, stikstof en mangaan waardoor we uiteindelijk groenere peren weten te realiseren.

Onlangs heeft Van Iperen de Organische stofhandleiding uitgebracht. Een praktische handleiding voor organische stofbeheer om de teler verder te helpen. Interesse? Vraag hier de handleiding op.