24 juni 2019

Bloembollen – Luizentelling

Zoals u van ons gewend bent, publiceren wij weer de luizentelling. Wij actualiseren de telling iedere 2 á 3 dagen. Dit geeft een indicatie over de aanwezigheid en activiteit van de verschillende luizen. De vangbak staat op dit moment in een perceel tulpen aan de tweede Groeneweg in Middelharnis. Controleer uw eigen percelen regelmatig op aanwezigheid van luizen en voorkom virusoverdracht.

Luizentelling, 24-06-2019

In onderstaande link vind u de luissituatie uitgebracht door de NAK. Dit betreft de landelijke dekking van de luizentelling.

https://www.nak.nl/virusoverbrengende-bladluizen-gevonden-bij-de-eerste-afklop/

 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.