24 juni 2019

Hitte en stress

Voor de komende periode worden hoge temperaturen en veel zon voorspeld. Ondanks de regen die afgelopen weken is gevallen, zal het neerslagtekort weer snel oplopen. De komende weken wordt er geen neerslag voorspeld. Hitte en droogte zijn belangrijke oorzaken van stress in het gewas. Afgelopen jaar heeft uitgewezen dat dit van grote betekenis kan zijn in de uiteindelijke kwaliteit van het gewas en de vruchten.

Stimuforce Asco

Nu we de komende weken te maken met krijgen met Zuid-Europees weer is het goed om ook eens te kijken hoe ze daar in deze stressvolle omstandigheden te werk gaan. In de afgelopen jaren is er in landen als Servië en Italië veel ervaring opgedaan met de inzet van aminozuren en zeewier-extracten. Van zowel aminozuren als zeewier is bekend dat ze zorgen voor regulatie van abiotische stress. Daarvoor is het product Stimuforce Asco ontwikkeld en beproefd. Gebleken is dat bij tijdig starten het gewas het langer vol houdt bij droogte en hoge stralingsniveaus, mede doordat mineralen beter opgenomen blijven worden. Inzet van Stimuforce Asco zorgt ervoor dat uw gewas sterker en vitaler blijft en sneller herstelt na een hitteperiode.

Eigenschappen Stimuforce Asco

 • Zeewierextract (85%) (SW)
  o Bevat mineralen + sporen + aminozuren (AA) + vitamines
  o Verminderd abiotische stress (droogte/hitte/koude/straling/wateroverlast)
  o Schakelt genen “aan” en stimuleert de plant om stoffen aan te maken
  o Zeewier + AA werken groeibevorderend en beschermend tegen stress
  o Sneller herstel na stressperiode
  o Versterkt wortelstelsel

 

 • Aminozuren (totaal 6,2%, 1,1% vrij) (AA)
  o Direct opneembare bouwstenen van eiwit (kost minder energie)
  o Verminderd abiotische stress (regelt onder andere huidmondjes)
  o Verbetert opname nutriënten
  o Verzacht de mix en buffert pH

Toepassingsvoorwaarden Stimuforce Asco:

 • Bij pure toepassing 2,00 ltr/ha, minimaal 3 maal toepassen
 • Optimale werking bij toepassing 2-3 dagen voor stressperiode
 • Tijdig starten is van groot belang!
 • Werkingsduur 5-8 dagen
 • Mengbaar met fungiciden
 • Niet mengen met calcium bladmeststoffen

Overig

Nu is er over het algemeen nog voldoende vocht in de bodem aanwezig. Wanneer het langere tijd droog blijft, zal er binnenkort wel weer water gegeven moeten worden. Voeg hier steeds voeding aan toe om de boom zoveel mogelijk in conditie te houden en de vruchtgroei te bevorderen. Ook bij net geplante bomen is het erg belangrijk om water te geven, de wortelontwikkeling is vaak nog onvoldoende om zelfstandig aan water te komen wanneer de bodem minder vochtig wordt.
In verband met het warme weer en de hoge zonkracht, raden wij aan om niet midden op de dag bespuitingen uit te voeren. Rij bij voorkeur ’s morgens vroeg of ’s avonds om gewasschade te voorkomen.

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.