Bloembolleninformatiemiddag

Hierbij nodigen wij u uit voor onze bloembolleninformatiemiddag op dinsdag 17 september 2019.

Deze middag zal in het teken staan van proefresultaten omtrent bolontsmetting in tulp en daarnaast staan we stil bij een aantal noviteiten op het gebied van gewasbescherming en bemesting. Het programma voor de middag is als volgt:

15.15 uur Zaal open
15.30 uur Opening Rinus van Rossum – Van Iperen BV
15.35 uur Verdieping rizoctonia tulp Ronald Deken – Belchim
16.05 uur Fertigatie in bloembollen Ton van Hulten – Van Iperen BV
Bolontsmetting
16.50 uur Experimenteel nieuw dompelmiddel Alex de Waard – Bayer
17.10 uur Experimenteel nieuw dompelmiddel Jan Willem van der Klugt – Adama
17.30 uur Fusarium in tulp i.c.m. pel tijdstippen Jan Koopman – BASF
17.50 uur Afsluiting met lopend buffet

 

Na afloop kunt u met collega telers bijpraten onder genot van een lopend buffet. I.v.m. de catering vernemen we voor vrijdag 13 september graag of u aanwezig bent. U kunt zich voor de bloembolleninformatiemiddag aanmelden via deze link.

 

sep

17

Tijd : 15:00 - 18:00 uur
Locatie : Energiebaan 15 Oude-Tonge