Uitnodiging Bodemtop 11 september 2019

Op woensdag 11 september vindt de eerste Nationale Bodemtop plaats in de Van Nelle Fabriek te Rotterdam. Tijdens deze top doet minister Carola Schouten de aftrap van het Nationaal Programma Landbouwbodems. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nodigt u van harte uit om de Bodemtop bij te wonen. We gaan tijdens deze dag met u in gesprek over hoe we samen kunnen bereiken dat in 2030 alle Nederlandse landbouwbodems duurzaam worden beheerd.

In verschillende workshops komen de diverse kanten van duurzaam bodembeheer aan bod, o.a. verdienmodellen en het meten van bodemkwaliteit. Ook kunt u uw kennis over landbouwbodems bijspijkeren in de verschillende kennissessies. Regionale ervaringen in duurzaam bodembeheer kunnen gedeeld worden op een initiatievenmarkt.

De top is bedoeld voor agrariërs, ketenpartijen, kennis- en onderwijsinstellingen en beleidsmakers.

Vanuit onze visie “Een gezonde bodem is een gezonde toekomst” is Van Iperen aanwezig tijdens de Bodemtop. Binnen het Nationaal Programma Landbouwbodems werken we aan praktische oplossingen om uw bodem gezond te houden. Zie ook https://www.iperen.com/akkerbouw/bodem/

U kunt zich aanmelden via deze link.
Het programma ziet er als volgt uit.

Graag zien we u op 11 september!

sep

11

Tijd : 09:00 - 16:30 uur
Locatie : Van Nelle Fabriek te Rotterdam