12 september 2019

Perengalmijt en appelgalmijt

De komende dagen wordt er droog weer voorspeld met hogere temperaturen. Dit is een mooi moment om de perengalmijt (en appelgalmijt) te bestrijden. De zomergeneraties zijn met mooi weer nog actief en kunnen bestreden worden voordat ze in de winterrust gaan. In het voorjaar is het vaak lastig om een goed moment te vinden aangezien het dan vaak te koud of te nat is, zoals we afgelopen voorjaar ook gezien hebben.

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.