12 september 2019

Schimmels

Tot en met eind september blijft het advies om het spuitschema gesloten te houden op een normaal interval van drie weken. Wissel in latere rassen, waarin light leaf spot kan toeslaan, Rudis af met een andere fungicide zoals Amistar Top. Advies:

Rudis 0,40 ltr/ha  of
Amistar Top 1,00 ltr/ha  of
Signum 1,00 kg/ha

Van de oomyceten is met name valse meeldauw meer aanwezig dan witte roest. Met het inzetten van Folio Gold is dit goed beheersbaar. Folio Gold mag maximaal drie keer per seizoen worden toegepast. Advies:

Folio Gold 1,50 – 2,00 ltr/ha

Houd rekening met de veiligheidstermijnen van fungiciden in spruitkool:

  • Infinito, Folio Gold, Flint, Amistar, Signum – 14 dagen
  • Rudis en Amistar Top – 21 dagen

 

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.