12 september 2019

Toelating Revus

Revus heeft in spruitkool een toelating gekregen. Revus is een fungicide en heeft met name een werking op oomyceten zoals valse meeldauw en witte roest.

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.