12 september 2019

Voeding

Wanneer het fruit van de bomen is, kunt u een ronde maken om reserves mee te geven voor de winter om de aanwezige knoppen te versterken. Vanwege de droge ondergrond zien we dat de bladstand vaak te licht is. Voor goede knopvorming is het advies Ureum te combineren met een zink- en boriumbladmeststof ter versterking van de knoppen.

Ureum  5,00 kg/ha
Zink FL  1,00 ltr/ha
Borium 150  1,00 ltr/ha

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.