30 oktober 2019

We spuiten niet omdat we dat zo graag doen, maar om ons gewas gezond te houden

“Ik loop niet voorop, maar wel kort er achter aan.” Aan het woord is akkerbouwer Bas Goense uit het Zeeuwse Ovezande. Een typering die teeltadviseur Richard Markusse van Van Iperen met hem
deelt: “Bas is een vooruitstrevende akkerbouwer. Vooral in nieuwe ontwikkelingen is hij altijd erg geïnteresseerd. Bas is altijd bereid om kosten te maken als daar maar hogere opbrengsten tegenover staan.”

“Zo teelt hij nu ook volgens de richtlijnen van ‘On the way to PlanetProof’ en levert hij dit jaar voor het eerst tafelaardappelen aan Jumbo. Dat betekent dat er allerlei bovenwettelijke normen aan zijn teelt worden gesteld. Dat kost het één en ander, maar het zorgt er ook voor dat zijn afzetmogelijkheden toenemen.” Voordat Bas in 2000 het bedrijf van zijn ouders overnam, was hij akkerbouwadviseur bij De Witte Agro in ’s Gravenpolder, tegenwoordig Van Iperen. Zijn opvolger bij De Witte was Richard Markusse, zijn huidige adviseur.

“Zonder adviseur kun je niet. Hoewel je over bepaalde basiskennis beschikt, sta je ervan te kijken hoe snel alles verandert. Zo hebben we nu een totaal ander middelenpakket dan toen. Daarnaast is het heel belangrijk dat Richard overal komt en dus een veel breder beeld heeft van wat er in de sector gebeurt.”Bas Goense

 

Precisielandbouw

Bas is de vierde generatie op het familiebedrijf in Ovezande. Samen met zijn vrouw runt hij Maatschap Goense met een areaal van zo’n 115 hectare bouwgrond. Naast de traditionele gewassen als aardappelen, tarwe en suikerbieten, verbouwt hij ook zaai- en plantuien, witlof en zwarte bessen.

Goense is ervan overtuigd dat precisielandbouw de toekomst heeft. “We moeten steeds secuurder gaan werken. Zo moeten we heel bewust met onze gewasbeschermingsmiddelen omgaan. Dat is de gereedschapskist van de boer. We spuiten niet omdat we dat zo graag doen, maar om ons gewas gezond te houden.”

 

Ontwikkelingen

“Het middelenpakket wordt echter steeds kleiner. We zullen daarom op zoek moeten naar andere oplossingen. Het verbod op het gebruik van glyfosaat bijvoorbeeld heeft ingrijpende gevolgen voor de witlofteelt. Daar moet je schoon in kunnen beginnen en dan heb je dat middel nodig. Alternatieven zijn er niet. Dus moet je het mechanisch op zien te lossen. Lukt dat niet, dan denk ik dat
we met dat gewas stoppen.”

Belangrijk voor Bas zijn ook de ontwikkelingen op het gebied van bemesting. In de zaaiuien gebruikt hij bij de start vloeibare meststoffen, terwijl hij in de plantuien Powerstart Granulaat
(korrelmeststof) strooit.

Zelf heeft hij een nieuwe strooier gekocht waarmee hij plaatsspecifiek kan bemesten. “Dat is een flinke investering, maar het zorgt uiteindelijk wel voor een hogere opbrengst. Met die strooier breng ik precies genoeg meststoffen exact op de plek waar het nodig is. Hoe preciezer, hoe beter. Te weinig is niet goed, maar overdaad schaadt ook. Door nauwkeurig te bemesten blijft er meer mestplaatsingsruimte over en dat gebruik ik om extra compost op te brengen. Ik maak dus optimaal gebruik van de ruimte die ik heb waardoor mijn grond in conditie blijft. Ieder seizoen wordt de bodem bemonsterd. Zo weten we of er voldoende beschikbare mineralen zijn. Samen met TT+ specialist Bram van Oers passen we onze strategie daarop aan.”

 

Meeropbrengst

Om zo precies mogelijk te kunnen werken, maakt Goense gebruik van TT+, het concept van Van Iperen voor precisielandbouw. “Dat werkt heel gemakkelijk, het zorgt voor meer uniformiteit, minder schade en een hogere opbrengst.”

TTplusDrie jaar geleden kocht Bas een nieuwe, moderne spuitmachine. Met behulp van TT+ kan hij nu op eenvoudige wijze variabel spuiten. De resultaten zijn duidelijk zichtbaar. “Ik schat dat ik in de zaaiuien 15% minder middel hoef te spuiten. Daarnaast heb ik een aantoonbare meeropbrengst, doordat ik minder groeiremming en wegval van jonge planten heb.”

 

Regelgeving voor drift

Ook voldoet Bas met zijn nieuwe spuit aan de nieuwe regelgeving voor drift. “Ik heb op de spuit een zogenaamde Wingssprayer. Daardoor is drift met 99% gereduceerd en hoef ik geen rekening te houden met de aangescherpte drukregels.” Over die nieuwe regels is hij heel duidelijk: “Door de verlaging van de toegestane druk, gaat het resultaat van je bespuiting omlaag. Dat betekent dat je
vaker moet spuiten om hetzelfde resultaat te bereiken. Zulke maatregelen hebben dus een tegengesteld effect!”

TT+ gebruikt hij nu voor het derde jaar. “We zijn gestart met het variabel spuiten van bodemherbiciden bij zaaiuien. Ook gebruik ik een aardappelpootmachine waarmee ik de pootafstand kan variëren. Omdat wij vooral tafelaardappelen telen, is het belangrijk om een uniforme sortering binnen de gewenste maatvoering te krijgen. Dat doen we door op de zware grond dichter bij elkaar te poten, terwijl we de poters op de lichte grond verder uit elkaar zetten.”

In het najaar gaat Goense TT+ gebruiken om zijn mestplaatsingsruimte optimaal te benutten door compost op te brengen op vooral de laag renderende delen. Ook overweegt hij de aanschaf van een zogenaamde ecoploeg, waardoor er meer organische stof in de bovenlaag blijft. En ook hiervoor geldt: de kosten gaan voor de baten uit!