31 oktober 2019

Resultaten bloembollen telen met druppelsysteem

In ViP 2018/2 hebben wij een uitgebreid artikel geschreven over onze fertigatieproef in de tulpenteelt bij Vido Fleur. In het proefperceel van ongeveer een halve hectare is gewerkt met druppelirrigatie. Via dit systeem zijn de voedingsstoffen en het water gelijkmatig afgegeven aan de plant. De proef heeft een vervolg gekregen door het plantmateriaal uit de proef opnieuw te planten. De bollen hiervan zijn eind juni 2019 gerooid, gepeld en gewogen. Vido Fleur was de eerste klant waar de fertigatieproef is uitgevoerd. Ondertussen hebben andere klanten, ook met andere teelten, zich aangemeld voor fertigatie. De resultaten van de opbrengsten aan bollen per m2 zijn hieronder in de tabel en figuur weergegeven.

fertigatieproef

 

 

 

 

In de proef werden de tulpen bemest volgens een methode die ook in de tuinbouw is ontwikkeld. Hierbij is gebruik gemaakt van slootwater. Evenals vorig jaar lag er een behandeling met 60% stikstof (N) in de proef, dus bijna een halvering van de in de praktijk gebruikte hoeveelheid. Omdat bij elke watergift stikstof wordt gegeven, kan mogelijk door een hogere stikstofefficiëntie een even grote productie worden gehaald.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de figuren zijn bij A kleine bollen geplant (4-6,5) en bij B grote bollen (7,5-9). De behandelingen zijn weergegeven in de tabel.

 

 

 

 

 

 

Uit de tabel en de figuren blijkt dat de behandelingen met fertigatie allemaal een hogere opbrengst hadden in vergelijking met de niet gefertigeerde behandelingen. Interessant is dat er inderdaad een zelfde opbrengst is gehaald met 60% van de stikstofgift, vergeleken met de 100% stikstofgift! Verdere mogelijke interessante verschillen in bijvoorbeeld de verdeling van de sortering worden de komende weken nog onderzocht. Er is nog veel meer te ontdekken en experimenteren met fertigatie in tulp. Zo was het aanvangstijdstip van de fertigatie naar ons gevoel nog niet optimaal (aan de late kant) en zijn de bemestingsschema’s gebaseerd op een eerste inschatting. Deze kunnen nog verder op de behoefte van het gewas worden afgesteld.