06 november 2019

Nieuwe rassenfolder zaaiuien is uit!

Ook dit jaar kunt u weer op ons rekenen bij het maken van een weloverwogen keuze voor uw uienrassen. In de rassenfolder zaaiuien presenteren wij onze rassenselectie. Uw eigen specialist geeft u bedrijfsspecifiek advies over de uienrassen die het beste bij uw situatie passen. Lees hier de nieuwe rassenfolder zaaiuien.

Heeft u na het lezen van deze folder uw keuze gemaakt? Plaats dan tijdig uw bestelling. U kunt uw bestelling doorgeven aan uw specialist of aan Marlou Slootman (Zaaizaden@iperen.com).

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.