06 november 2019

Veel variatie in Groninger grond – Schulte Ostermann

Het weer en de overheid, dat zijn voor de akkerbouwer anno nu de twee grootste uitdagingen. “Het weer hoort er gewoon bij, dat is nooit anders geweest, maar wat de overheid iedere keer doet, maakt het ons wel heel erg lastig.” In gesprek met Jan Klaas de Graaf, relatiebeheerder bij handelsonderneming Hoogland, Louw Hoekstra, akkerbouwadviseur bij dezelfde onderneming en akkerbouwer Frederik Schulte-Ostermann uit het Groningse Usquert.

Grootvader Schulte-Ostermann kwam vanuit het Duitse Ruhrgebied naar Nederland en kocht het akkerbouwbedrijf in Noord-Groningen. Frederik is de derde generatie en bebouwt ongeveer 120 hectare, voornamelijk aardappelen, uien en sjalotten. Een deel van zijn areaal verhuurt hij voor de teelt van pootaardappelen en grasland.

 

Rug tegen de muur

Schulte“Ik vind het heel terecht dat er steeds meer aandacht is gekomen voor het milieu. Maar de overheid slaat daar helemaal in door. Je moet geen essentiële dingen gaan verbieden als er nog geen alternatieven zijn. Daardoor komen wij met de rug tegen de muur te staan. Kijk bijvoorbeeld naar de nieuwe regelgeving met betrekking tot driftreductie. Daar kunnen de meeste spuitmachines niet eens aan voldoen. Hoe kun je dergelijke eisen dan in zo’n korte tijd aan de sector opleggen? Dat er iets moet gebeuren, daar zijn we allemaal wel van overtuigd. Maar niet in de sneltreinvaart waarin het nu gebeurt. Daarmee maak je het mensen onmogelijk om hun beroep uit te oefenen.”

Gelukkig heeft Frederik zelf twee jaar geleden een nieuwe spuit gekocht die volledig aan de nieuwe drifteisen voldoet. Louw: “Dit is echt een geweldige spuit. Zo zie je ze niet vaak. Spuiten gebeurt op een hoogte van 30 centimeter boven het gewas. Dat is extreem laag en zorgt ervoor dat je 90% minder drift hebt.” Frederik: “De sensoren zijn heel gevoelig waardoor de spuitboom ook echt op die 30 centimeter blijft hangen. Naast het feit dat je hiermee bespaart op je middelen, is het vooral een belangrijk voordeel voor het milieu. Je verliest op deze manier geen middel meer aan de lucht.”

 

Goede voeding

Voor Frederik is Hoogland niet alleen leverancier van middelen en meststoffen. Ook het advies van het bedrijf uit Leeuwarden is van hoge kwaliteit. “Een beetje voortborduren op bestaande middelen kan ik zelf ook wel. Het gaat vooral om nieuwe ontwikkelingen, en daar zijn ze goed in. Bijvoorbeeld als het gaat om de inzet van spoorelementen. Daar verwachten we in de toekomst heel veel van.”

 

Advies

Frederik is tevreden over de fl exibiliteit bij Hoogland: “Ze zijn echt altijd beschikbaar. En dat vind ik een belangrijke voorwaarde. Als ik ’s avonds door het gewas loop en ik zie iets wat me niet bevalt, dan wil ik ze meteen kunnen bereiken. En dat is bij Hoogland altijd het geval.” Volgens Schulte-Ostermann is het vooral ook belangrijk dat je met elkaar kunt sparren over nieuwe oplossingen. Zelf heeft hij meerdere landen in de wereld bezocht om te zien hoe ze daar telen en wat hij daarvan kan leren.

Louw: “Advies moet maatwerk zijn en is elk jaar anders, zeker in deze tijd. Op hoofdlijnen hebben we een plan, maar de details vullen we in de loop van het jaar in.” Dat je een spuitplan per jaar moet maken, vinden de mannen niet erg zinvol. “Het is onmogelijk om een jaar vooruit te kijken. Veel middelen worden verboden. Je wilt voorkomen dat een akkerbouwer zijn middelenkast
heeft aangevuld om dan in de loop van het jaar te ontdekken dat een deel van die voorraad onbruikbaar is geworden.” Ook de druk uit de samenleving maakt het volgens Fredrik voor akkerbouwers soms lastig werken. “We moeten als sector veel transparanter worden en consumenten laten zien hoeveel moeite wij doen om met zo min mogelijk gewasbeschermingsmiddelen
onze gewassen te telen.”

 

Precisielandbouw

TTplusEen belangrijk onderdeel daarvan is precisielandbouw. Louw: “Vanaf 2002 zijn we daar al mee bezig, maar dat was tot nu toe allemaal veel te complex.” TT+ van Van Iperen was voor hem een openbaring. “Dat is makkelijk, doeltreffend, direct inzetbaar en heel betaalbaar. Gewoon een kwestie van plug & play. Daar kan iedereen meteen mee uit de voeten. We hebben dit dan ook al bij diverse klanten geïntroduceerd. Binnenkort organiseren we hier op het bedrijf van Frederik een demodag over TT+.”

De eerste taakkaart die Frederik van zijn perceel kreeg te zien, leek hem in eerste instantie te extreem. Maar bij nader inzien bleek het toch allemaal te kloppen. “Omdat we dicht tegen de zeedijk zitten, hebben we enorm veel variatie in een perceel. Dat gaat van zware klei tot zand.”

 

Dosering

Over het gebruik van de software is hij heel positief. “TT+ werkt heel gemakkelijk. Van Iperen maakt op basis van openbare data, zoals satellietopnamen en hoogtekaarten, de potentiekaarten aan. Op basis daarvan wordt de taakkaart gemaakt. Op het moment dat je de dosering aangeeft, rekent het systeem exact voor je uit hoeveel water en middelen je moet laden. Dat zet je op een USB-stick en stop je in de computer in de trekker. De techniek doet de rest. Taakspuiten is echt makkelijker dan gewoon spuiten!”

“Ik ben nu uitgegaan van 100% dosering op de zware grond met een variatie tot 30% op de lichtere delen. Maar als ik nu naar het resultaat kijk, wil ik volgend jaar misschien wel naar een variatie tot 40 of 50%. Ik heb nauwelijks onkruid en de uien hebben allemaal dezelfde lengte. Dus volgens mij moet dat kunnen.”

 

Toekomst

De volgende stap is volgens de Groningse akkerbouwer variabel uien zaaien. Ook loofdoding wordt volgens de mannen van Hoogland actueel, omdat er opnieuw een aantal middelen uit het pakketHoogland gaat verdwijnen. Wat overblijft zijn vaak dure middelen. Waar ze erg naar uitzien, is de volgende stap in de app van TT+. “Van Iperen is bezig om op basis van gps jouw actuele locatie toe te voegen. Dat betekent dus dat als je door je gewas loopt, je precies kan zien in welk deel van je taakkaart je staat. Daarmee heb je een belangrijke tool om heel precies te kunnen monitoren.” Over de ondersteuning die ze vanuit Van Iperen krijgen, zijn ze alle drie heel enthousiast. “De service is echt super. Niets is hen teveel. Ook als het maar om een beperkt perceel gaat, het niet hun eigen klant is, ze komen langs en geven je advies. Je merkt dat ze er zelf vierkant achter staan. En dat is heel prettig werken. TT+ is de beste optie om met precisielandbouw aan de slag te gaan!”