09 januari 2020

Nieuwe huisstijl Powerline

Met trots introduceren we de nieuwe huisstijl voor onze Powerline meststoffen. Alle Powerline uitingen hebben vanaf nu een nieuw logo en een nieuwe vormgeving. Ook is vandaag de nieuwe Powerline website gelanceerd: www.powerlinemeststoffen.nl. De nieuwe Powerline huisstijl sluit aan op de huisstijl van Van Iperen en Stimuline. De pay-off van Powerline wordt ‘Krachtig gewas met Powerline’.

Powerline is in het verleden als los merk in het leven geroepen door Van Iperen. Vanaf nu worden Van Iperen en Powerline met elkaar in verbinding gebracht. In de nieuwe uitingen vermelden we dat Powerline een onderdeel is van Van Iperen.

Naast een vernieuwde huisstijl hebben de Powerstart en Powerbasic producten een nieuwe naam gekregen om één lijn te krijgen in de productnamen. Hierbij is gekozen voor namen van vulkanen. Zo wordt Powerstart Granulaat Plus bijvoorbeeld Powerstart Granada, vernoemd naar de vulkaan in Nicaragua. Op de website www.powerlinemeststoffen.nl/product vindt u bij de individuele producten naast de nieuwe naam ook nog de oude naam.