28 januari 2020

Powerline meststoffen afgestemd op teeltuitdagingen

Powerline meststoffen zijn afgestemd op zes uitdagingen binnen uw teelt:

1. Actieve start

Een snelle en sterke beworteling van de plant zorgen ervoor dat vocht en mineralen beter opneembaar zijn. Dit zorgt voor een sterkere plant. Powerline heeft een aantal producten in het assortiment die een actieve start en beworteling stimuleert.

2. Bodemvitaliteit 

Een vitale bodem is de basis van een gezonde teelt. Een vitale bodem zorgt voor voldoende vocht en voedingsstoffen voor de plant. We hebben oplossingen om de bodemvitaliteit te versterken.

3. Gezonde groei

Een gewas dat goed groeit, is weerbaarder tegen ziekten en plagen. We bieden een aantal oplossingen die een gezonde groei stimuleert.

4. Plantvitaliteit

Een plant moet de juiste voeding op het juiste moment binnenkrijgen. Een vitale plant is de basis voor een hoge productie. Powerline meststoffen dragen bij aan een vitale plant.

5. Stress reductie

Warmte, koude, droogte of juist erg natte omstandigheden zorgen voor plantstress. Stress bij het gewas moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Stress maakt de plant vatbaar voor ziekten en plagen en dit gaat ten koste van de opbrengst en kwaliteit. Powerline heeft producten in het assortiment, die helpen plantstress te voorkomen of te verminderen.

6. Oogst kwaliteit

De kwaliteit van de oogst is de som van het resultaat van de vorige stappen. De oogstkwaliteit kan daarnaast ook verbeterd worden door de inzet van diverse Powerline producten.i-teelt