06 februari 2020

Aangepaste norm mestgebruik overige grond en particulier

Bent u particulier en heeft u grond in gebruik of wilt u mest uitrijden op grond van een particulier? U mag dan niet de ‘reguliere’ gebruiksnormen toepassen. Op deze percelen geldt de norm voor ‘overige grond’. Deze normen gelden ook voor percelen waarover u onvoldoende beschikkingsmacht heeft zoals een evenemententerrein. Welke nieuwe normen gelden vanaf 2020?