14 februari 2020

Onbenutte betalingsrechten vervallen sneller

Heeft u meer betalingsrechten dan subsidiabele grond? Vanaf 2020 raakt u betalingsrechten kwijt indien u in twee opeenvolgende jaren niet alle betalingsrechten heeft benut.

 

 

Bron: Component Agro