06 maart 2020

Gecombineerde opgave 2020

De periode voor het invullen van de Gecombineerde opgave 2020 is gestart. Het belang van een juiste en volledige opgave is groot, met name als u GLB-subsidies aanvraagt. Daarnaast moet u ook andere zaken goed geregeld hebben.

 

Bron: Component Agro

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.