16 april 2020

Stimucrop Siliforce, voor een betere vruchtkwaliteit en een vitaal gewas!

Voor u als fruitteler staat alles in het teken van het leveren van kwaliteitsfruit. Bemesting en plantvitaliteit zijn een belangrijke basis om de hoogste kwaliteit te halen. Het toepassen van Stimucrop Siliforce zorgt voor meetbaar hardere vruchten en heeft een sterk positief effect op de vitaliteit en weerbaarheid van het gewas.

Stimucrop Siliforce bevat direct opneembaar siliciumzuur. Dit zorgt voor stevigere celwanden met een hogere hardheid als resultaat. Een ander belangrijke effect van silicium is dat er een betere opname plaatsvindt van verschillende andere nutriënten, waaronder calcium en magnesium.

De celdelingsperiode is een belangrijke periode voor de opname van calcium in de vruchtbeginsels. Hier wordt de basis gelegd voor de latere vruchtkwaliteit. Door de calciumbespuitingen in deze periode te combineren met de toepassing van Stimucrop Siliforce, wordt dit effect versterkt. De verbeterde opname van diverse andere voedingselementen zorgt in deze periode voor een vitaler en meer weerbaar gewas.

Wat is Stimucrop Siliforce?

Stimucrop Siliforce is een biostimulant met het hoogste gehalte aan direct opneembaar siliciumzuur ten opzichte van vergelijkbare producten. Het product kan worden ingezet door middel van bladbespuitingen, bij voorkeur in combinatie met Calci-Max of AMX-calcium als bladvoeding. Naast silicium bevat Stimucrop Siliforce diverse spoorelementen die de vitaliteit van het gewas bevorderen.  Door de unieke formulering volstaat een lage dosering en kan het worden gecombineerd met gewasbescherming en bladvoeding.

Unieke eigenschappen  

  • Het bevat het hoogste percentage (2,5%) direct opneembaar siliciumzuur van alle vergelijkbare producten die op de markt beschikbaar zijn
  • Door de unieke formulering volstaan zeer lage doseringen
  • Het is gemakkelijk toepasbaar als bladbespuiting tegelijkertijd met gewasbescherming (blad). Er is dus geen extra bespuiting vereist
  • Het product heeft een breder werkingsmechanisme dan andere (traditionele) siliciumproducten. Naast de mechanische functie is ook de opname-regulerende werking van nutriënten en het stimuleren van het plantafweersysteem gekend.

Stimucrop Siliforce zorgt voor een belangrijke regulerende rol in de opname en het transport van mineralen in de plant. Het transport via de houtvaten is beter bij gebruik van Stimucrop Siliforce. Dit komt sterk naar voren bij bijvoorbeeld de opname van borium en calcium.

Meetbaar resultaat

Vanuit proeven is de meerwaarde van Stimucrop Siliforce aangetoond. Bij 8 van de 12 onderzochte voedingselementen zien we een meetbaar betere opname door het gewas. Voor wat betreft de vruchtkwaliteit zien we bij de oogst een meetbaar hogere hardheid bij zowel appel als peer ten opzichte van de objecten waar geen Stimucrop Siliforce is toegepast.

Hoe werkt Stimucrop Siliforce?

Het makkelijk opneembare silicium in Stimucrop Siliforce versterkt de celwanden. Deze zogenoemde mechanische barrières van siliciumkristallen zorgen ervoor dat (bodem)schimmels en insecten lastiger de cellen kunnen penetreren.

Tekort aan silicium heeft invloed op de celwanden van de plant

Tekort aan silicium heeft invloed op de celwanden van de plant
Onbehandeld

Het makkelijk opneembare silicium in Stimucrop Siliforce versterkt de celwanden

Het makkelijk opneembare silicium in Siliforce versterkt de celwanden.
Behandeld

Advies

1, 3 en 5 weken na volle bloei (celdelingsperiode) 0,25 ltr/ha
6, 4 en 2 weken voor de pluk 0,25 ltr/ha

Spelregels bij gebruik Stimucrop SiliforceHoud rekening met de spelregels als u Siliforce gebruikt.

Voor het klaarmaken en het gebruik van Stimucrop Siliforce is een aantal spelregels waar u rekening mee moet houden. In het verleden waren deze soms niet helemaal duidelijk en werden er fouten gemaakt die de werking van Stimucrop Siliforce (sterk) beïnvloeden.

  • Vul altijd eerst een tank of bak met water voordat u Stimucrop Siliforce toevoegt
  • Voeg eerst de Stimucrop Siliforce toe, vervolgens eventueel uw gewasbeschermingsmiddelen en als laatste de bladmeststoffen

Achtergrond

Silicium is na zuurstof het meest voorkomende element op de aarde. Bij planten is het van essentieel belang voor het opbouwen van celwanden, activering van het immuunsysteem, goede ontwikkeling van het houtvaatstelsel, enzymactiviteiten en de fotosynthese. Met Stimucrop Siliforce voorziet u uw uw gewas eenvoudig van voldoende silicium. Silicium is overal aanwezig. Denk aan zand en klei. Het silicium in zand en klei is niet direct opneembaar door de plant. Een bodem met een evenwichtig bodemleven produceert organische zuren die het aanwezige silicium in zand en klei omzetten naar siliciumzuur. Dit is een ingewikkeld en langzaam proces. Slechts kleine hoeveelheden siliciumzuur komen vrij die de plant kan opnemen. Doordat het bodemleven voor een groot deel verdwenen is, is er nauwelijks siliciumzuur meer beschikbaar. Hierdoor krijgen planten zwakkere celwanden waardoor ze een doelwit zijn voor schimmels en insecten.