22 april 2020

Tarwe – T1 bespuiting en groeiregulatie

De groei van de granen is momenteel sterk wisselend. Op veel percelen zijn al weer flinke scheuren in de grond te zien. De vroeg gezaaide tarwe kan nog goed doorgroeien en toont momenteel mooi donkergroen. Alle later gezaaide percelen hebben veel moeite om mee te komen en missen vocht om te groeien en voedingsstoffen op te nemen.

Onkruidbestrijding is nog niet op alle plaatsen uitgevoerd. Echter is het wel belangrijk dit binnenkort te doen. Vooral om grassen of duist goed te kunnen bestrijden. Probeer de komende tijd de ochtenden te benutten om de tarwe te spuiten. Voeg ook voldoende olie toe onder deze schrale omstandigheden.

De vroeger gezaaide tarwe is toe aan een groeiregulatie. Momenteel wordt de groei van de tarwe al veel gereguleerd door het zonnige weer en de droogte. Toch blijft het belangrijk om aan de basis een groeiregulatie uit te voeren. Hierdoor blijft de tarwe stevig ook als er weer een regenachtige periode aankomt. Indien de tarwe niet goed groeit, overweeg dan alleen CeCeCe te spuiten.

Daarnaast zal de vroeg gezaaide tarwe binnenkort toe zijn aan de eerste ziektebestrijding. Deze T1 is momenteel vooral belangrijk om de gele roest tegen te gaan. Ondanks het droge schrale weer, zijn de eerste aantastingen momenteel te zien in het veld. Dit komt omdat we de laatste jaren zien dat de schimmels agressiever worden en ook onder minder ideale omstandigheden zich goed levend weten te houden en voort weten te planten. Advies:

Elatus era/ Seguris 0,75 ltr/ha
of
Soleil 1,00 ltr/ha
+
Powerleaf mangaan plus 1,00 ltr/ha

Groeiregulatie:

Goed groeiende tarwe
Moddus evo  0,15 ltr/ha +
CeCeCe 0,50 ltr/ha

 

Tweede groeiregulatie
CeCeCe 0,50 ltr/ha

 

Matig groeiende tarwe
CeCeCe 1,00 ltr/ha

 

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.