19 mei 2020

Aardappelen – fosfaat (blad)bemesting

Na een prachtig voorjaar qua weersomstandigheden maar een moeizaam voorjaar als het gaat om grondbewerking, zien we de eerste aardappelen boven komen. Door het ontbreken van vorst de afgelopen winter en het snel opdrogen van de grond bij schraal en zonnig weer dit voorjaar, zijn veel aardappelen in een kluiterige rug terecht gekomen. Afhankelijk van de grondsoort, mogelijkheden van wel of niet kunnen beregenen, grondbewerking en de hoeveelheid neerslag die we de komende maand zullen krijgen, zien de omstandigheden voor de knolzetting in aardappelen er niet gunstig uit.

In onderstaande grafiek ziet u dat de fosfaatopname van aardappelen in de eerste 45 dagen na opkomst erg groot is. Bijna 60 procent van de totale fosfaatbehoefte van aardappelen wordt in die periode opgenomen. De fosfaatvoorzienig in deze periode is sterk bepalend voor de wortelontwikkeling en stoloonvorming.

Afhankelijk van een aantal factoren kunt u overwegen om een aanvullende fosfaatbemesting te geven via het blad met Powerleaf Fosfaat.

Factoren die daarbij een rol spelen zijn:

  • Fosfaat toestand van uw bodem (P-PAE en P-AL);
  • Fosfaatgift die u gegeven hebt;
  • Ras (geeft het ras veel of weinig knollen);
  • Stressomstandigheden (vochtvoorziening in de rug, temperatuur, verkruimeling in de rug).

Powerleaf Fosfaat bevat:

  • Fosfaat 440 gr/ltr
  • Kali   76 gr/ltr
  • Magnesium 100 gr/ltr

Adviesdosering: 5,00 ltr/ha, twee keer toepassen met een interval van zeven dagen.

Toepassen vanaf het haakjesstadium.

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.