19 mei 2020

Biologische landbouw – Powerleaf Zink

Powerleaf Zink is een bladmeststof die 80 gram zink per liter bevat. Door de unieke formulering is Powerleaf Zink zacht voor uw gewas. In gevallen dat het gewas behoefte heeft aan extra zink, bijvoorbeeld in natte omstandigheden of op fosfaat rijke gronden is Powerleaf Zink de aangewezen oplossing. Powerleaf Zink is toegestaan voor gebruik in de biologische landbouw.

Voor meer informatie over Powerleaf Zink neemt u contact op met uw adviseur of bezoekt u de website www.powerlinemeststoffen.nl.

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.