01 juli 2020

Maak nu uw keuze voor de juiste groenbemester

Welke groenbemester kiest u?

De teelt van een geslaagde groenbemester vergt veel aandacht. U kunt de teelt van een groenbemester vergelijken met een volwaardige teelt. Een groenbemester houdt het organische stofgehalte en uw bodemweerbaarheid op peil en zorgt voor een betere bodemstructuur. Een goede bodemstructuur is essentieel voor het waterbergend vermogen van de bodem in perioden met hevige neerslag en in perioden van droogte, die we de afgelopen maanden in Nederland ook hebben gekend. We streven naar het zogenaamde “sponseffect”.

De juiste keuze

De keuze van uw groenbemester tot en met het onderwerken ervan zijn stuk voor stuk belangrijke stappen binnen uw bouwplan. Ook dit jaar kunt u weer op ons rekenen bij het maken van een weloverwogen keuze voor uw groenbemesters. In onze folder ‘rassenadvies groenbemesters‘, presenteren wij onze selectie. Uw eigen specialist geeft u een bedrijfsspecifiek advies over de groenbemesters die het beste bij uw situatie passen.

Heeft u na het lezen van deze folder uw keuze gemaakt? plaats dan tijdig uw bestelling via uw vertegenwoordiger of neem contact op met de vestiging bij u in de buurt.