12 augustus 2020

Aardappelbewaring 2020

Vanaf deze oogst (2020) verandert er veel in de bewaring van consumptieaardappelen. De chloorprofam bevattende producten zijn niet meer toegelaten. Afgelopen juli hebben we in 10 bewaarplaatsen verdeeld over het land uitgelegd, wat u moet doen om loodsen te reinigen, bewaarplaatsen aan te passen en hoe de nieuwe kiemremmingsmiddelen, die nu beschikbaar zijn, werken.

 

Gassen

Van Iperen heeft altijd het gassen in loonwerk uitgevoerd. Dit blijven we doen. We hebben geïnvesteerd in nieuwe apparatuur om de nieuwe middelen snel en goed toe te passen (Cropfog, Electrofog en Synofog). Deze apparaten kunnen alle middelen op de juiste manier toepassen. De Cropfog beschikt over een capaciteit tot 60 liter per uur en is geschikt voor grotere bewaarplaatsen en middelen waarbij een hoge dosering vereist is. Let op:

  • Biox-m en Argos zijn niet toe te passen met de Swingfog
  • Toepassen van 1,4 Sight met de Swingfog wordt afgeraden vanwege brandgevaar

 

Nieuwe kiemremmers

1,4 Sight is een product wat al meerdere jaren op de markt is, een kiemrustverlenger die de aardappel rustig houdt in de bewaring. Er is voldoende concentratie in de bewaring nodig voor een goede opname. Daarom kan dit product alleen worden toegepast in geheel gesloten bewaarschuren.

Veiligheidstermijn: tot op heden 30 dagen.

Dosering: 10-20 ml/ton

 

Biox-M is een product op basis van muntolie. Dit product voorkomt nieuwe celgroei en vernietigt celwanden bij een hoge dosering. De vulling van de cel is minder essentieel, let op met vrij vocht in de bewaring. Hou er rekening mee dat de muntgeur lang in de schuur en in het materiaal blijft hangen.

Veiligheidstermijn: 12 dagen

Dosering: 30-60 ml/ton

 

Argos is een Sinaasappelolie van natuurlijke oorsprong. Dit product voorkomt nieuwe celgroei en vernietigt celwanden bij een hoge dosering. Het product werkt daardoor preventief maar ook curatief.

Veiligheidstermijn: geen

Dosering: 75-100 ml/ton

 

Begeleiding door bewaarspecialisten

Het werken met de nieuwe kiemremmingsmiddelen wordt veel complexer. Het vraagt een andere strategie waar wij u graag in willen begeleiden. Onze adviseurs zijn op de hoogte van alle producten en hebben kennis over de toepassing hiervan. Laat u het gassen door ons uitvoeren? dan zullen tijdens het bewaarseizoen speciaal daarvoor opgeleide bewaarspecialisten uw partijen aardappelen nauwkeurig volgen. Zij adviseren het middel, de doseringen, de intervallen en de juiste bewaarstrategie.

 

Aanpassen bewaarplaatsen voor het gassen

Daan Biesheuvel van koelhuis Numansdorp is een zeer ervaren loongasser die het gassen bij u op locatie kan uitvoeren. Bij veel bewaarplaatsen zullen aanpassingen moeten worden gedaan om de nieuwe producten goed toe te passen. Wilt u het gassen door ons uit laten voeren, dan komt Daan Biesheuvel bij u langs om te kijken af u nog aanpassingen moet doen om de bewaarplaats geschikt te maken.  Geef via onderstaande link aan of u het gassen via ons wilt uitvoeren, dan maakt Daan met u een afspraak om langs te komen en de situatie te beoordelen.

Ja, ik wil mij aanmelden voor het gassen van mijn aardappelen

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.