Uitnodiging bolontsmettingsmiddag

Hierbij nodigen wij u uit voor een korte informatiebijeenkomst over bolontsmetting op maandag 14 september 2020.

De toelating van Topsin M staat onder druk en zal waarschijnlijk op korte termijn zijn toelating verliezen. Ook zijn er 2 nieuwe middelen voor in het dompelbad: Pitcher en Serenade. Serenade is een biologische fungicide van Bayer Crop Science. Ontwikkelingen en redenen genoeg om de uitkomsten van de proeven met deze nieuwe ontwikkelingen te laten zien.

Het programma voor de middag is als volgt:

15.15 uur Ontvangst met koffie
15.30 uur Opening Rinus van Rossum Van Iperen BV
15.35 uur Toelichting bolontsmetting door:
Bayer Alex de Waard
Adama Jan Willem van der Klugt
BASF Jan Koopman
16.30 uur Einde programma

Aanmelden voor de bijeenkomst is verplicht en kan via deze link. Heeft u zich niet aangemeld, dan kunt u helaas niet deelnemen aan de bijeenkomst.

De middag wordt gehouden bij Van Iperen Oude-Tonge BV, Energiebaan 15, 3255 SB, Oude-Tonge. Als u aan komt rijden is het in de eerste loods, direct links. Graag ook voor deze eerste loods parkeren.

Met vriendelijke groet,

Van Iperen BV

sep

14

Tijd : 15:15 - 16:30 uur
Locatie : Van Iperen, Energiebaan 15 Oude-Tonge

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.