17 november 2020

Plantgatbehandeling

Het realiseren van een nieuwe aanplant vergt een behoorlijke (financiële) investering. Een plantgatbehandeling levert in veel gevallen een belangrijke bijdrage aan een goede start van de nieuwe aanplant. Hierdoor krijgt u een hogere productie in de beginjaren.

Conditie van de bodem

Welk type plantgatbehandeling moet worden toegepast, is afhankelijk van diverse factoren. Komt de nieuwe aanplant bijvoorbeeld te staan op verse grond of hebben we te maken met herinplant? In het laatste geval speelt bodemmoeheid vaak een rol en moet er meer aandacht worden besteed aan een optimale aanslag van de nieuwe aanplant.

Los van de vraag of het gaat om verse grond of herinplant, is het van belang om een goed beeld te hebben van de algehele conditie van de bodem. Door het nemen van een grondmonster kan hiervan een goed beeld worden gevormd. Aan de hand van de uitslag van deze analyse kunt u gericht sturen op de aandachtspunten die hierbij naar voren komen. In de praktijk zien we regelmatig grote verschillen op dit gebied, het is de moeite waard om hier de nodige aandacht aan te besteden.

Voor het aanplanten is het beste moment om invloed uit te oefenen op de conditie van de bodem op het perceel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het uitrijden van organische mest, zoals champost of compost. Zie hiervoor ook ons themabericht ‘Bodem en organische stof’.

Maatwerk

Elk product wat ingezet kan worden voor plantgatbehandeling, heeft zijn eigen specifieke werkingsmechanisme. Voor een optimaal eindresultaat is het belangrijk de juiste producten op de juiste percelen in te zetten. Aan de hand van de aandachtspunten vanuit de analyse van een grondmonster kan hier gericht op gestuurd worden.

Producten

Welk product kunt u het beste inzetten? We geven u per product graag een aantal handvatten:

Vivimus

Wanneer verbetering voor de algehele conditie van de bodem gewenst is, kunt u Vivimus toepassen. De effectieve organische stof in Vivimus zorgt voor een optimale lucht- en waterhuishouding in het plantgat. Daarnaast worden er nuttige bodembacteriën aangebracht als impuls voor het bodemleven. Door een betere omzetting van organische stof verbetert de opneembaarheid van veel voedingselementen voor de boom.

Poly-N

Wortelontwikkeling is een belangrijk aandachtspunt bij een goede start van de nieuwe aanplant. De opneembaarheid van fosfaat heeft een grote invloed op de ontwikkeling van het wortelgestel, maar laat in bepaalde situaties te wensen over. Onder invloed van een hogere pH van de bodem, kan fosfaat worden vastgelegd met calcium en is daardoor niet meer opneembaar voor de wortels van de boom. Poly-N bevat fosfaat in de vorm van polyfosfaat. Deze vorm van fosfaat blijft beter in oplossing en is daardoor opneembaar voor de boom. Bijkomend voordeel is dat deze vloeibare meststof gemakkelijk kan worden toegepast met de onkruidspuit of via de fertigatie. Dit eventueel in combinatie met Urean als vloeibare stikstofmeststof.

Urean

Urean geeft dankzij zijn specifieke samenstelling een sterkere verzurende werking in combinatie met een langere duurwerking ten opzichte van veel andere stikstofmeststoffen zoals KAS. Stikstof speelt als voedingselement een belangrijke rol in een groot aantal processen in de plant en stimuleert de vegetatieve groei.

Vivifos

Deze organische N-P meststof verbetert de beschikbaarheid van met name fosfaat voor meerdere maanden. Doordat de fosfaat geleidelijk vrijkomt en niet wordt vastgelegd, geeft dit een duidelijke verbetering van de opneembaarheid van fosfaat. Bij de aanslag van jonge aanplant zorgt fosfaat voor een betere wortelontwikkeling.

Op basis van bovenstaande productbeschrijvingen kunnen we stellen dat Vivimus de meest brede werking heeft wanneer het gaat om verbetering van de conditie van de bodem in en rond het plantgat. De verschillende vloeibare meststoffen kunnen gemakkelijk worden toegepast via fertigatie en/of de onkruidspuit op de zwartstrook.

Proeven

In eerder uitgevoerde proeven zijn de effecten van de beschreven producten inmiddels bewezen. Op dit moment ligt er onder de vlag van het KIF een demo met verschillende plantgatbehandelingen. Naast de eerder beschreven producten worden er in dit onderzoek een aantal nieuwe producten getest. De eerste resultaten zijn inmiddels bekend en zullen binnenkort worden gecommuniceerd.

 

 

Wilt u gaan planten? Onze fruitteeltspecialisten helpen u graag met een passend advies voor uw perceel!

Vul vrijblijvend onderstaand formulier in en wij nemen graag contact met u op voor het maken van een afspraak.

Aanvraag adviesgesprek plantgatbehandeling