23 november 2020

Groener kan op vele manieren

De overheid verlangt steeds meer groene oplossingen in de agrarische sector. Dat geldt ook voor afnemers. Daarnaast vindt Van Iperen maatschappelijk verantwoord ondernemen en de zorg voor het milieu belangrijk. Hoe ga je daarmee om in de akkerbouw? Groeispecialisten Akkerbouw bij Van Iperen Jan-Willem Scherpenisse, Mikey Akkermans, Joris van den Heuvel en Rinus van Rossum delen hun visie en ervaringen.

Van Iperen deed binnen de sector Tuinbouw al de nodige ervaring op met vergroenen. Deze sector zet al jaren succesvol biologie in om diverse plagen de baas te blijven. Dit is in een (bijna) gesloten ruimte als een kas al een uitdaging, laat staan buiten waar de natuur vrij spel heeft.

Nadenken over oplossingen

De komende jaren verdwijnen veel chemische middelen. De verwachting is dat we in 2025 ten opzichte van nu nog maar de helft van de werkzame stoffen mogen inzetten. Nu nadenken over mogelijke oplossingen om gewassen te kunnen blijven beschermen, is dan ook een must. Een uitdaging die Van Iperen niet uit de weg gaat.

Mindset veranderen

Vergroenen betekent niet per se helemaal groen. Groener is het sleutelwoord en dat kan op vele manieren. Van Iperen gebruikt daarvoor in de akkerbouw de i-teeltaanpak (zie afbeelding). “Een aantal jaren geleden was vergroenen nog geen onderwerp van gesprek”, vertelt Jan Willem Scherpenisse. “De producten werkten, de kosten versus opbrengsten waren goed, dus waarom zou je dat aanpassen? Juist die mindset moeten we veranderen. Daarom vergaren we al geruime tijd kennis met elkaar op dit gebied. Welke alternatieven zijn er en hoe zetten we ze in?”

Samenwerking

Belangrijk bij vergroenen is onder andere de samenwerking met fabrikanten. “En kijken naar andere sectoren. Er zijn middelen die
die nog niet zijn toegelaten in de akkerbouw, maar bijvoorbeeld wel in de tuinbouw. Wat kunnen wij daarmee in de toekomst? Samenwerken in de keten is van groot belang. En combineren. Kijken wat mag en dat aanvullen met alternatieven om zo te komen tot een optimale aanpak. En er ook voor zorgen dat het aantrekkelijk blijft qua kosten voor de klant.”

Dirk Bakker, technisch directeur bij Van Iperen, belichtte eerder een aantal facetten van deze aanpak in een artikel in relatiemagazine VIP. “Naast het ‘groener beschermen’, spelen de bodem, precisieteelt en bijvoorbeeld weerbaar telen een belangrijke rol.”

Zakjes roofmijtMikey Akkermans

Mikey Akkermans, akkerbouw adviseur bij Van Iperen en akkerbouwer, werkt samen met een aantal collega’s en Koppert Biological Systems aan groener beschermen van gewassen. Afgelopen zomer zetten ze Spical in tegen spint in aardappelen bij een aantal akkerbouwers. “Spical is een roofmijt in een kweekzakje. Dit zakje hangen we op in het gewas. De roofmijt komt er vanzelf uit om vervolgens de spint te bestrijden.

Roofmijt bestrijdingDe zakjes hingen we op in de eerste rij, vijf meter uit elkaar. Na een aantal weken herhaalden we dit in de tweede rij en zo verder. Het is nog te vroeg om conclusies te trekken. We hebben een interessante stap gezet met elkaar richting biologische gewasbescherming. Het doel is om dit (geoptimaliseerd) te herhalen in samenwerking met de leveranciers”, legt Mikey uit. Aandachtspunten zijn bijvoorbeeld het soort mijt, de toepassing en de kosten. “Voor het volgende seizoen zijn we in overleg hoe we de biologische bestrijding van spint nog beter kunnen aanpakken. De spint is op de proefpercelen wel doorgebroken, maar pas later en minder heftig dan op percelen waar we niets deden.”

 

Joris van den Heuvel - Van IperenGroene middelen inzetten

Het inzetten van groene middelen is een andere mogelijkheid om groener te beschermen. Over de ervaringen van het inzetten van groene middelen, zoals Neemazal, praten we met Joris van den Heuvel. Joris heeft veel biologische akkerbouwers in zijn klantenportfolio. Hij zette al meerdere keren met succes alternatieven voor chemische gewasbescherming in. Zo gebruikte hij het groene middel Neemazal succesvol tegen de Coloradokever in aardappelen. “We moeten nog veel onderzoeken, maar de mogelijkheden zijn er zeker.” Joris benadrukt dat het niet alleen gaat om het beschermen van de gewassen in de groenere aanpak. “De inzet van biostimulanten, een goede raskeuze, starten met een goede basis qua bodem en bemesting; alles houdt verband met elkaar.”

De teelt doorgronden

Rinus van Rossum, verantwoordelijk voor de inkoop en accountmanager bij Van Iperen: “Dat er middelen wegvallen, is niet nieuw” (zie ook het artikel waarin Rinus hierover vertelde in Akkerwijzer). “De snelheid waarmee dat nu gebeurt en de opdrogende pijplijn bij de chemiefabrikanten wel. Deze combinatie zorgt ervoor dat er niet voor elk probleem een (nieuwe) oplossing komt vanuit de chemische hoek. Daar moeten telers van bewust zijn. Het wordt steeds belangrijker de teelt van a tot z goed te doorgronden en in kaart te brengen. Wij willen onze klanten daar graag bij helpen met de i-teeltaanpak als vertrekpunt.”
Rinus: “Akkerbouw bedrijven in 2030 is echt next level. Een goede voorbereiding is noodzakelijk om hier klaar voor te zijn. Van Iperen gaat deze uitdaging graag aan met onze klanten en partners.”

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.