24 november 2020

Verleng uw spuitlicentie tijdens onze winterlezingen

***I.v.m. de eisen vanuit Bureau Erkenningen is het helaas niet mogelijk om tijdens onze winterlezingen uw spuitlicentie te verlengen.***

Wij geven u graag de mogelijkheid om uw spuitlicentie te verlengen tijdens één van onze winterlezingen. Tijdens deze kennisbijeenkomsten bespreken we met u de actualiteiten en brengen wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Op dit moment zijn wij een interessant programma voor u aan het samenstellen. De bijeenkomsten zullen in januari en februari plaatsvinden en worden gegeven in de vorm van een webinar (online presentatie). Als de situatie het toelaat is er ook gelegenheid om (beperkt) fysiek deel te nemen.

Coulanceregeling 

Gezien de COVID-19 situatie is het de afgelopen periode erg lastig geweest om fysieke kennisbijeenkomsten te organiseren. Vanuit Bureau Erkenningen is er daarom een coulanceregeling opgezet die er op neerkomt dat verlopen pasjes toch geldig blijven. De coulanceregeling geldt voor alle licenties (vakbekwaamheidsbewijzen) gewasbescherming (UG, BG, AG en DB) en biociden (M&W, KBA en KBA-GB). In de praktijk betekent dit, dat licenties met een einddatum tussen 16 maart 2020 en 30 april 2021 verlengd kunnen worden tot aan 1 mei, door de ontbrekende kennisbijeenkomsten te volgen. Wanneer er voldoende kennisbijeenkomsten zijn gevolgd, wordt de licentie verlengd met ingang van de (oorspronkelijke) vervaldatum. Voor licenties met een vervaldatum buiten de genoemde periode geldt de coulanceregeling niet. Kijk op www.erkenningen.nl voor meer informatie.
Eind december informeren wij u over de bijeenkomsten en mogelijkheden.