28 januari 2021

Bemonsteren gazons, campingvelden en sportvelden

Door een bodemvruchtbaarheidsonderzoek uit te voeren krijgt u inzicht in de vruchtbaarheid van uw bodem. Het is niet alleen van belang om voldoende plant opneembare nutriënten in de bodem te hebben, maar ze moeten ook in de juiste verhoudingen aanwezig zijn. Op basis van de resultaten van het onderzoek kunnen wij een praktisch bemestingsadvies op maat geven. Bij gelijkblijvende situatie geldt dit advies drie tot vier jaar. De winterperiode is hiervoor het meest geschikt.

De resultaten van uw bemestingsonderzoek vertalen we in een leesbaar document. Dit adviesrapport geeft u inzicht in:

  • De gemeten waarden
  • De juiste streefwaarde die voor uw toepassing vereist is
  • Een bemestingsadvies waarin staat welke meststof wanneer en hoe vaak gestrooid moet worden

 

Renovatie sportveld

Ook ter renovatie van uw sportveld is een gedegen granulair onderzoek een voorwaarde. Bij deze metingen kijken we naar de samenstelling van de grond. De korrelgrootteverdeling geeft een beschrijving van de bodem, gebaseerd op een onderverdeling in fracties. Aanvullend worden ook de zuurgraad (pH), kalkgehalte en organisch stofgehalte gemeten.

Aan de hand van deze analyseresultaten stellen we een advies op maat op. Hierin staat welke cultuurtechnische maatregelen noodzakelijk zijn. Ook leest u welke toevoegingen er eventueel nodig zijn om de juiste kwaliteit van bijvoorbeeld uw natuurgrasveld te creëren.

 

Bodemkundig onderzoek tuinen

Bij aanleg of onderhoud van tuinen is het van belang vooraf te weten hoe vruchtbaar de bodem is. Bij aanleg van tuinen kunnen we vooraf onderzoek doen door grondmonster(s) te steken waardoor bodemverbetering in kaart gebracht wordt voor de aanleg van het gazon en de plantvakken. Composten, bomengrond en teelaarde kunnen in de juiste hoeveelheden hierdoor bepaald worden.

Een groot voordeel van bodemkundige onderzoeken is het praktijkgericht advies. Met dit praktijkgerichte advies kunt u effectief te werk te gaan. Neem gerust contact hierover op met uw groenadviseur.